Home / Bałkany / Albania / Albania: „O podróżach w czasie” po albańsku w 100-lecie urodzin Miłosza

Albania: „O podróżach w czasie” po albańsku w 100-lecie urodzin Miłosza

Z okazji 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza w Albanii wydano zbiór jego esejów pt. „O podróżach w czasie” (alb. Mbi udhëtimet në kohë) w przekładzie Astrita Beqiraja, drugą po „Zniewolonym umyśle” (alb. Mendje e robëruar) publikację utworów polskiego noblisty.

„W swoich esejach Miłosz opisuje Planetę Polska poświęcając każdej z jej półkuli, literaturze i religii, osobny rozdział. Równocześnie każda z tych sfer wykracza poza polskie ziemie, gdyż eseje Miłosza trafiają w sedno tego, co trwałe i nietrwałe w czasie i przestrzeni,” napisano w recenzji w dzienniku Shekulli.

Jedna z części złożona jest z wspomnień, portretów intelektualistów i pisarzy, Jerzego Giedroycia i Jerzego Turowicza, Pawła Hertza i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Thomasa Mertona i Denise Levertov.

„Opisując życie ludzi nie uprawia hagiografii, pisze o nich, aby utrwalić ziemską egzystencję tych osób, znanych jemu, a dla innych zupełnie obcych, przekonany o znaczeniu ich życia. Portrety te przekonują nas, że los każdego jest znaczący sam w sobie, coś nam daje, wzbogaca nas, i stanowi dla nas wyzwanie,” czytamy w przedmowie do zbioru.

W eseju „Seksualność anielska” Miłosz pisze o katolicyzmie; sięgając głęboko w historię śledzi relacje między wyznaniami Europy do współczesności XX wieku.

Dwa ostatnie eseje, „Przyrodnik” i „Szczęście”, to autoportrety pisarza, poświęcone oczekiwanemu przez każdego spotkaniu młodości ze starością. Szczęście spotyka na Litwie skąd pochodzi i gdzie kończy się emigracyjna tułaczka noblisty-myśliciela.

 

Czesław Miłosz, Mbi udhëtimet në kohë, Botimet Papirus 2011, tłum. Astrit Beqiraj, str. 425, ALL 900.

 

Tekst: Shekulli, zdjęcie: Wikipedia, tłum. i red. Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE