Home / Bałkany / Albania / Albania obniża stopy procentowe do 3,75%

Albania obniża stopy procentowe do 3,75%

Bank Albanii obniżył w tym tygodniu podstawową stopę procentową do 3,75% z poprzednich 4%, powiedział po zakończonym zebraniu Rady Nadzorczej Banku jego prezes Ardian Fullani. Kolejna, szósta obniżka ma na celu stymulację gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji i konsumpcji w warunkach najniższej od lat dostępności kredytów.

Dotychczas cięcia stóp procentowych nie przełożyły się istotnie na obniżenie oprocentowania kredytów, mówił Fullani.

– W pierwszej połowie roku krajowy rynek pierwotny podlegał przemianom strukturalnym związane z przesprzeganiem nowych  środków ostrożnościowych wprowadzanych przez europejski nadzór – tłumaczył Fullani. – Doprowadziło to do wysokich poziomów dochodowości mimo ekspansywnej polityki monetarnej i spadku krótkoterminowych stóp na rynku pieniądza.

Według Fullaniego słaby popyt na towary i usługi zmniejsza presję cenową i utrzymuje marże na niskim poziomie. Z drugiej strony niewielki wzrost cen na rynkach światowych i stabilność kursów walutowych pomaga utrzymywać ceny towarów pod kontrolą.

W III kwartale 2012 r. gospodarka Albanii wzrosła o 2,7%, i podobnego wskaźnika oczekuje się za ostatni kwartał zeszłego roku. Dane wskazują też pośrednio na poprawę popytu konsumpcyjnego w III kwartale 2012 r., jednak prywatne inwestycje pozostają na niskim poziomie w konsekwencji niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, niepewności i zaostrzanych warunków kredytowania.

 

Źródło: bankofalbania.org, Gazeta Shqip

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE