Home / Bałkany / Albania / Albania oczami von Hahna

Albania oczami von Hahna

Tirana| 5 grudnia 2011 r.

 

Johann Georg von Hahn, XIX-wieczny austriacki dyplomata uważany za twórcę albanologii, jest autorem „Studiów Albańskich,” w których zawarł niezwykle barwny opis albańskiej kultury, historii, życia codziennego, Albanii i Albańczyków. Z okazji 200. rocznicy jego urodzin na Uniwersytecie w Tiranie odbyła się konferencja poświęcona von Hahnowi.

Dzieło von Hahna jest doskonałym materiałem do analiz i źródłem wiedzy o XIX-wiecznej Albanii dla językoznawców, historyków, antropologów, etnografów i literaturoznawców.

Johann Georg von Hahn (1811-1869) urodził się w Frankfurcie nad Menem, studiował prawo w Giessen i Heidelbergu. W latach 1834-1843 pracował dla rządu nowopowstałego Królestwa Grecji, a w 1843 r. objął stanowisko konsula pruskiego w Atenach, skąd przeniosono go do austriackiego konsulatu w Janinie. Tam też von Hahn poznał Albańczyków i rozpoczął naukę języka albańskiego. Efektem trzech podróży po Albanii są monumentalne, trzytomowe „Studia Albańskie” (Albanesische Studien) wydane w Jenie w 1954 r. To dzieło czyni von Hahna pionierem albanologii, gdyż jako pierwszy dokonał tak całościowego opisu geografii, etnografii, języka i archeologii Albanii. Wśród jego następców można wymienić Gustava Meyera,Holgera Pedersena, Gustava Weiganda, Norberta Jokla, barona Franza Nopscę czy Maxa Lambertza.

Zapiski z podróży po Albanii, Kosowie i Macedonii wydane zostały w 1867 r. w książce „Po ziemiach Drinu i Wardaru”. Inna wyprawa została opisana w „Podróż z Belgradu do Salonik” (1861) a zebrane w czasie pobytu na Bałkanach opowieści dla dzieci w „Greckie i albańskie bajki” (1864).

 

W Albanii „Studia Albańskie” von Hahna nie są znane, głównie z powodu braku tłumaczonego wydania.

– Zostało przetłumaczone na użytek wewnętrzny w Instytucie Nauk i później w Instytucie Historii, ale te trzy tomy powinny koniecznie ukazać się jako wydawnictwo historyczne – powiedział pomysłodawca konferencji prof. Emil Lafe z Albańskiej Akademii Nauk.

Z okazji jubileuszu w tirańskiej Biblioece Narodowej można było również obejrzeć dzieła von Hahna znajdujące się w tamtejszych zbiorach.

 

Tekst: Shekulli, albanianhistory.net, tłum. i red. Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE