Home / Bałkany / Albania / Albania: Od 2012 matury sprawdzane komputerowo

Albania: Od 2012 matury sprawdzane komputerowo

Tirana| 11 grudnia 2011 r.

 

Od 2012 r. egzaminy dojrzałości będą sprawdzane komputerowo, co uprości formę egzzaminu pozwoli skrócić czas oczekiwania na wyniki do tygodnia, poinformowała Państwowa Agencja Egzaminacyjna (Agjencia Kombёtare e Provimeve, AKP).

Dzięki zmianom przyszłoroczne matury będą trwać krócej, bo od 23 maja do 30 czerwca.

– Skomputeryzowanie systemu oceniania egzaminów maturalnych, przyniosą spore zmiany jakościowe. Obecnie kończymy już rozmowy z austriacką firmą, która zajmie się stworzeniem systemu informatycznego gromadzącego informacje o uczniach – mówił specjalista z AKP. Nowe technologie zostaną użyte po raz pierwszy podczas egzaminu z języka obcego, którego maturzyści uczyli się w liceach lub szkołach zawodowych.

Na nadchodzące zmiany muszą przygotować się absolwenci szkół zawodowych, którzy dotyczhczas przed przystąpieniem do matury podchodzili w swoich szkołach od wewnętrznego egzaminu zawodowego, a od przyszłego roku będą zdawać także państwowe egzaminy zawodowe.

Nowa ustawa „o oświacie przeduniwersyteckiej” zawiera też zmienioną listę przedmiotów podstawowych oraz 22 fakultatywnych. Przedmiotami obowiązkowymi i wspólnymi dla wszystkich uczniów będą język i literatura albańska, matematyka oraz język obcy.

 

Tekst: Panorama.com.al, tłum. i red. Piotr Zawodniak

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE