Home / Bałkany / Albania / Albania: Opóźnienia w zakończeniu prywatyzacji Albpetrol

Albania: Opóźnienia w zakończeniu prywatyzacji Albpetrol

W miesiąc po rozstrzygnięciu przetargu prywatyzacyjnego spółki naftowej Albpetrol transakcja nadal nie została sfinalizowana, informują albańskie media. Podpisanie umowy miało zostać odroczone o 30 dni na wniosek zwycięzcy przetargu, konsorcjum Vetro Energy.

Vetro Energy miało zwrócić się do Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Energetyki (Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikes, METE) o odroczenie podpisania umowy o 30 dni, a wniosek ten miał zostać zaakceptowany przez rząd, informuje Top Channel.

Ostateczna decyzja i podpisanie umowy miało nastąpić w ciągu 30 dni od ogłoszenia rezultatów przetargu, wynika z decyzji Rady Ministrów nr 107. W tym czasie Vetro Enegry miało złożyć gwarancję w wysokości 20% ceny sprzedaży Albpetrol, w innym przypadku zaś dalsze rozmowy prowadzone byłyby ze spółką, która zajęła drugie miejsce.

Wpłata jednak nie została uiszczona w terminie. Vetro Energy powołał się na punkt 3.2 przytaczanej decyzji, który stanowi, iż termin do wniesienia opłaty może zostać przedłużony o 30 dni za zgodą stron.

Warto przypomnieć, że cały proces sprzedaży Albetrol utrzymywany jest w tajemnicy. Od początku negocjacji Ministerstwo Gospodarki nie upubliczniło żadnych szczegółów dotyczących negocjacji czy też przyczyny opóźnienia sprzedaży. Nieoficjalne źródła podają, iż główną przyczyną dotychczasowego braku finalizacji transakcji z Vetro Energy są kwestie związane z gwarancją kontraktu. Zgodnie przytaczaną z decyzją rządu, zwycięska firma w ciągu 30 dni od zakończenia przetargu musi złożyć gwarancję od jednego z 50 największych banków świata na kwotę 20% ceny sprzedaży, czyli w tym przypadku EUR 170 mln.

Poufne źródła sugerują, że kwestia sprzedaży Albpetrol nie jest jeszcze zamknięta, co otwiera pole do spekulacji i wątpliwości co do sukcesu przetargu. To z kolei może mieć znaczne konsekwencje dotyczące albańskiego budżetu i finansów publicznych, i stanu gospodakri w krótkim okresie, a także – co być może najważniejsze – dla sytuacji politycznej i powodzenia w wyborach parlamentarnych w 2013 r.

 

Źródło: Gazeta Shqip

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE