Home / Bałkany / Albania / Albania: Państwo – budownictwo – banki: Tak kręci się kryzys

Albania: Państwo – budownictwo – banki: Tak kręci się kryzys

Albański system bankowy pomyślnie przeszedł przez trudny rok 2011 bez zakłóceń kontynuując akcję kredytową z zachowaniem wskaźników bezpieczeństwa na zadowalającym poziomie, ocenia kierownictwo Banku Albanii (Banka e Shqiprisë, BSh) w raporcie rocznym. Dane pokazują jednak, że wysoki odsetek tzw. złych kredytów – 15,3% na koniec 2011 r. – wywindował  sektor przedsiębiorstw, przede wszystkim budownictwo, nie bez winy zwlekającego z płatnościami państwa, którego budżet cierpi z kolei z powodu spadku koniunktury.

Biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne udział złych kredytów na poziomie 15,3% jest wynikiem satysfakcjonującym, ocenił Bank. Warto dodać, że odsetek złych kredytów przekroczył 20% w marcu br. i nadal rośnie.

Przedsiębiorstwa budowlane pożyczały pieniądze w „złotych czasach kredytowania,” w 2011 r. łącznie na kwotę ok. ALL 5 mld (EUR 35,7 mln), czyli o 7% więcej r/r, jak wynika z danych Banku Albanii. Na budownictwo przypada teraz prawie 28% całości portfela kredytowego, czyli ok. EUR 560 mln.

Obecne problemy z obsługą zadłużenia przez biznes budowlany wynikają m.in. z zaległości płatniczych państwa wobec firm prywatnych, komentuje dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia  Przedsiębiorstw Budowlanych (Shoqata e Ndërtuesve të Shqipërisë) Maksim Muçi. Na państwowe pieniądze czeka przynajmniej 50 przedsiębiorstw, a łącznie chodzi o ok. EUR 80 mln, wynika z danych Stowarzyszenia.

Budownictwo „odpłaca” państwu niższymi wpływami podatkowymi, które w okresie styczeń-kwiecień br. zmniejszyły się o 3% r/r, a spadek liczby przedsiębiorstw w tym sektorze o o prawie 4% r/r oraz malejąca wartość nowych kredytów na początku roku (o czym pisaliśmy tutaj) nie wróżą poprawy sytuacji.

 

Dane niepokoją, raport Banku Albanii pozytywny

Na rosnący udział złych kredytów banki zareagowały tworzeniem rezerw w łącznej wartości 52% problematycznych kredytów, i równocześnie banki zostały dokapitalizowane, co podniosło współczynnik wypłacalności do 15,6% z 15,4% rok wcześniej, wynika z raportu BSh.

W 2011 r. wzrosła akcja kredytowa, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, który jednak cechował wyższy od przeciętnej odsetek złych kredytów równy 20,6% z budownictwem na czele niechlubnego rankingu najmniej rzetelnych kredytobiorców.

Mimo generalnie pozytywnej opinii o stabilności sektora bankowego, wśród głównych nieprawidłowości zidentyfikowanych w działalności albańskich banków w 2011 r. w raporcie wymieniono m.in. naruszenia procedur w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Rekomendacje dotyczą głównie zmian w treści podpisywanych umów kredytowych, tak aby wyraźnie było w nich wymienione oprocentowanie oraz inne warunki.

 

Źródło: TV Scan, Gazeta Shqip

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE