Home / Bałkany / Albania / Albania: Połowa elektryczności na straty

Albania: Połowa elektryczności na straty

Połowa energii elektrycznej w Albanii idzie na straty, wynika z najnowszych danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). Wartość szkód wynosi ok. ALL 13 mld (EUR 93 mln), jak szacuje Gazeta Shqip, a większość z nich ponosi dystrybutor CEZ Shpërndarje.

W I połowie br. wyprodukowano lub importowano łącznie 3,8 mln TWh, a straty sieciowe wyniosły 1,86 TWh, z czego 1,78 TWh to straty przesyłowe.

Zwraca również uwagę skokowy wzrost o połowę w I połowie 2012 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W całym 2011 r. zaś średnio tracono ok. 30% ogółu dostępnej energii elektrycznej.

W I połowie br. w Albanii wyprodukowano 2,1 TWh prądu, praktycznie wszystko w elektrowniach wodnych, z czego 157 GWh w elektrowniach prywatnych lub prowadzonych na podstawie koncesji.

W porównaniu z rokiem ubiegłym produkcja w elektrowniach wodnych spadła o prawie 20%, a przyczyną były dotkliwe susze: zimowa, która doprowadziła do kryzysu energetycznego w kraju, a następnie letnie, równie dotkliwa, której początek przypadał jeszcze na I półrocze.

Spadek produkcji musiał kompensować import, który wzrósł w I połowie roku o 17,5% do 1,7 TWh.

Łącznie dostępnej energii było 3,8 TWh, mniej niż przed rokiem o prawie 4%. Do zarejestrowanych odbiorców trafiła jednak niecała połowa, bo 1,75 TWh, o ponad ¼ mniej niż rok wcześniej. Odbiorcy indywidualni zużyli 1,04 TWh (spadek o 17,1% r/r), a biznes 0,71 TWh, aż o 38% mniej.

 

CEZ traci i nie inwestuje

Tak gigantyczne straty uderzają rzecz jasna w dystrybutora CEZ Shpërndarje, który przejął w 2009 r. państwową spółkę z dobrodziejstwem przestarzałej infrastruktury i niepłacących odbiorców, oraz problemem nagminnych kradzieży prądu i podpisania się na dziko do sieci.

Stan infrastruktury był w rzeczywistości gorszy niż w prywatyzacyjnych papierach, z CEZ z kolei nie wywiązywał się z zobowiązań inwestycji. W czerwcu br. spółka jednak obiecała przeznaczyć na modernizację EUR 150 mln w ciągu trzech lat, a Urząd Regulacji Energetyki (Enti Rregullator i Energjisë, ERE) zgodził się na aktualizację taryfy.

 

Dane: Bilans energii elektrycznej w I połowie 2012 r.

 

Źródło: INSTAT, Gazeta Shqip

 

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE