Home / Bałkany / Albania / Albania: Poprawa nastrojów gospodarczych, spadek zaufania konsumentów w Q4 2012

Albania: Poprawa nastrojów gospodarczych, spadek zaufania konsumentów w Q4 2012

W ostatnim kwartale roku 2012 Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Treguesi i Ndjesisë Ekonomike) poprawił się o 6,5 pproc. w porównaniu do kwartału poprzedniego, wynika z danych przedstawionych przez Bank Albanii. Ten wynik pozostaje jednak znacznie poniżej średniej długoterminowej wynoszącej 17 punktów.

W największym stopniu na poprawę wskaźnika zaufania wpłynął wzrost w sektorze usług o 9,7 pproc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jednak nawet w tym sektorze wskaźnik zaufania znajduje się o ok. 6 punktów poniżej średniej długoterminowej, mimo wzrostu oceny działalności dla tego sektora względem ogólnej sytuacji gospodarczej, finansowej i zatrudnienia.

Na zwiększenie zaufania w gospodarce wpłynął również sektor przemysłowy ze wzrostem o 1,2 pproc. w porównaniu z III kwartałem, dzięki lepszym szacunkom w kwestii realizacji produkcji i zatrudnienia. Przewiduje się także tendencję wzrostową w I kwartale roku 2013.

Wskaźnik zaufania w budownictwie zanotował spadek o 5,6 pproc., osiągając w IV kwartale 2012 roku rekordowo niski poziom, 34 pproc. poniżej średniej długoterminowej, na co wpływ miało dalsze pogorszenie oceny popytu na rynku i produkcji w tym sektorze.

Wskaźnik zaufania konsumentów pogorszył się w ostatnim kwartale roku 2012 o 3,2 pproc. w stosunku do poprzedniego. Konsumenci oceniają negatywnie swoją sytuację finansową i stan gospodarki oraz zwracają uwagę na wzrastające koszty życia.

 

Pełny tekst raportu (w jęz. angielskim) można znaleźć tutaj.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE