Home / Bałkany / Albania / CEFTA: Dodatni bilans dla Albanii

CEFTA: Dodatni bilans dla Albanii

Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA) zanotowało dodatni bilans dla handlu albańskiego. Według oficjalnych danych, wielkość wymiany handlowej w ramach CEFTA stanowi 11% całkowitego eksportu-importu w Albanii, natomiast przed wejściem w życie umowy, wynosiła 2,6% całkowitej wymiany handlowej w skali kraju.

Szacuje się, że w 2010 r. eksport albański wzrósł o 49%, a w 2011 roku o 22%. Eksport produktów rolnych w 2011 r. zwiększył się o 32%, a import o 8%.

Umowy o wolnym handlu służą do uzupełnienia potrzeb rynku, w szczególności towarów i usług, których brakuje w kraju, zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz wzrostu produkcji na eksport oraz wpływają na  obniżenie cen produktów.

Źródło: tvklan.al

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE