Home / Bałkany / Albania / Albania: Prace nad ustaleniem nowej strategii rozwoju turystyki rozpoczęte

Albania: Prace nad ustaleniem nowej strategii rozwoju turystyki rozpoczęte

W poniedziałek, przy inicjatywie ministra turystyki, Alda Bumçiego, odbyło się zebranie przedstawicieli lokalnych ośrodków turystycznych, które jest początkiem prac nad spójną polityką w albańskiej turystyce na lata 2013 – 2020. Minister Bumçi podkreślił, że jedynie efektywna współpraca z lokalnymi samorządami całego kraju przyniesie najlepsze efekty i pozwoli wykorzystać potencjał turystyczny kraju.

Zdaniem ministra Bumçiego to sektor turystyczny jest najbardziej rentowny w Albanii, jednak jego rozwój powinien uwzględniać silną konkurencję w regionie. Wstępne plany dotyczące przyszłego kierunku turystyki zakładają skupienie się na walorach morskich i górskich. Szczególnie poważnie ma być potraktowana kwestia atrakcyjnej promocji kraju.

W porównaniu z innymi krajami śródziemnomorskimi, Albania odbiega negatywnie w zakresie rozwoju turystyki. Jak na warunki, którymi dysponuje, dochody są zbyt niskie, co odczuwalnie obniża tempo rozwoju całego kraju. Mimo rosnącej liczby turystów, szczególnie nad morzem Adriatyckim, sektor turystyczny szybko traci na swojej dochodowości.

Źródło: Scan TV

About Piotr Zawodniak

KOMENTARZE