Home / Bałkany / Albania / Albania: Prokuratura w CEZie – 6 grzechów głównych dystrybutora

Albania: Prokuratura w CEZie – 6 grzechów głównych dystrybutora

Dystrybutor elektryczny CEZ Shpërndarje jest podejrzany o zawyżanie rachunków za energię obciążając w ten sposób nadmiernymi kosztami obywateli i państwo, a śledztwo w tej sprawie prowadzi specjalna jednostka tirańskiej prokuratury, wynika z informacji uzyskanych przez Top Channel.

Serwis dotarł do skargi jednego z mieszkańców, na podstawie której prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie. Oto sześć głównych grzechów CEZ-u:

 

Fakt nr 1

Według obliczeń, tylko w styczniu 2011 roku, i tylko w przypadku stacji 330 w Tiranie, Albańskie Przedsiębiorstwo Energetyczne sprzedało CEZ-owi 2,8 mln kilowatów energii elektrycznej, a CEZ zafakturował 2,9 mln kWh – o ponad 1 mln kilowatów więcej niż kupił. Jeśli pomnożyć to przez cenę ALL 7,5 za kWh, to wychodzi lekko EUR 57 tys.

W innym miejscu nadwyżka miała wynieść 8 mln kWh, tylko w ciągu jednego miesiąca.

 

Fakt nr 2

Według  doniesienia CEZ miał również niesłusznie nakładać na klientów wysokie kary za manipulowanie licznikami bez informowania ich o tym. Jako grzywnę naliczano dodatkowo od 3 tys. do 20 tys. kWh. Mechanizm ten miał być wykorzystywany by sztucznie zwiększyć rozmiar szkód wyrządzonych firmie i następnie móc dochodzić kompensacji od państwa i żądać podwyżki cen energii.

 

Fakt nr 3

CEZ miał sztucznie zwiększać zakres szkód spowodowanych przez niepłacenie rachunków zawierając z częścią odbiorców prowizoryczne umowy, co jest praktyką niezgodną z prawem. Powszechne miało być też zawieranie fikcyjnych umów z nieświadomymi tego lub po prostu nieistniejącymi klientami, do których następnie doliczane były grzywny. Tylko w październiku 2011 „zawarto”  12 tysięcy tego typu umów. W ten sposób CEZ ukrywał straty przesyłowe i unikał w ten sposób inwestycji w infrastrukturę.

 

Fakt nr 4

CEZ zarabia również na klientach, którzy istotnie nie płacą faktur w terminie. Nie odcina im bowiem prądu, tylko nalicza odsetki w wysokości 0,5% za każdy dzień. Kiedy wartość długu się podwoi, spółka wymusza na kliencie spłatę połowy zadłużenia natychmiast, a reszty po miesiącu.

 

Fakt nr 5

Kolejnym nadużyciem stosowanym CEZ-u jest sprawianie, że wybrani klienci przekraczają limit 300 kWh miesięcznie, w ramach którego prąd jest tańszy. Spółka osiąga to wystawiając rachunki raz za 25 dni, a raz za 35.

 

Fakt nr 6

CEZ okrada państwo poprzez manipulowanie wykazem materiałów eksploatacyjnych (np. kable). Informator podaje, iż metrowy kabel zakupiony kilka lat temu kosztował LEK 1200 , a obecnie ten sam produkt kosztuje LEK 4400. CEZ miał zakupić fikcyjnie 80 km kabla po aktualnej, wyższej cenie, pod pretekstem zużycia dotychczasowego.

 

Tekst: Top Channel, tłum. i red. Maciej Suchorabski

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE