Home / Bałkany / Albania / Albania: Roczny wzrost kredytów dla gospodarki na poziomie 2%
piggy-bank-atop-money - quizzle.com

Albania: Roczny wzrost kredytów dla gospodarki na poziomie 2%

Dane opublikowane przez Związek Banków Albanii (Shoqata Shqiptare e Bankave) wykazują, że kredyty dla gospodarki w 2012 r. wzrosły o około 2%, co jest najniższym wzrostem w ostatnich latach. Pod koniec czwartego kwartału 2012 roku, majątek systemu bankowego wyniósł ALL 1,18 mld (EUR 8,4 mln) i jest o 0,1 procent niższy, w stosunku do końca poprzedniego kwartału. W ujęciu rocznym majątek systemów bankowych wzrósł o około 6 %.

Kredyty dla gospodarki wyniosły ALL 577,8 mld (EUR 4,1 mld) na koniec grudnia, notując roczny wzrost o 2 %. Kredytów dla przedsiębiorstw zanotowały największy wzrost, o około 2,6 procent w ciągu roku, a także o 0,23 procent w ciągu ostatniego kwartału 2012 r. Spowolnienie tempa wzrostu portfela kredytowego odzwierciedla słabe wyniki działalności gospodarczej w kraju, jak i niepewność co do przyszłości. Pomimo spowolnienia akcji kredytowej nastąpił spadek kredytów niespłaconych w terminie w grudniu, który wyniósł 22,5 % całości kredytów, w porównaniu do 23 % na koniec listopada 2012 roku, podczas gdy banki pozostają zaangażowane w zaspokajaniu potrzeb finansowych sektora prywatnego.

Depozyty banków na koniec IV kwartału 2012 wyniosły ALL 991,7 mld (EUR 7,05 mld), z rocznym wzrostem 7,3 %. Wzrost ten był wspierany głównie przez wzrost depozytów indywidualnych, które wzrosły o 8,9 % w porównaniu do roku poprzedniego, zachowując swoją tendencję wzrostową w ostatniego kwartału. Tymczasem depozyty firm spadły w ciągu roku o około 2,8 %.

Albański system bankowy na koniec 2012 było dobrze skapitalizowany. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 16,2 %, w porównaniu do 15,9 % w trzecim kwartale. Wskaźnik ten, wraz z dobrymi wynikami depozytów, wskazuje że banki mają odpowiedni potencjał do finansowania sektora prywatnego. W roku 2012, banki przyczyniły się do wzrostu finansów i infrastruktury w kraju, poprzez zwiększenie liczby bankomatów oddanych do dyspozycji klienta (18 nowych bankomatów) i z 281 nowymi terminalami kart płatniczych, w porównaniu do 2011 roku. Ponadto wzrost zanotowały transakcje za pomocą kart z funkcją płatności (debetowe i kredytowe). Na koniec grudnia 2012 roku liczba transakcji była o 7,7 % wyższa niż w grudniu 2011 r. w, a ich wartość o około 4,7 % wyższa.

Obecną sytuację dobrze wykorzystują rodzime i niewielkie banki albańskie i to one notują największe wzrosty w kredytowaniu. Z kolei największy zagraniczny bank udzielający kredytów „Raiffeisen” zanotował skromny wzrost o 0,7%. W ubiegłym roku bank ten przyjął bardziej konserwatywne podejście do kredytów a także inwestycji w papiery wartościowe.

 

Źródło: aab.al, scan-tv.com

About Mateusz Czaja

KOMENTARZE