Home / Bałkany / Albania / Albania: Rynek pracy statystycznie bez zmian, bezrobocie 13,3% w II kwartale

Albania: Rynek pracy statystycznie bez zmian, bezrobocie 13,3% w II kwartale

Sytuacja na rynku pracy w Albanii w II kwartale br. widziana przez pryzmat danych statystycznych zmieniła się bardzo nizenacznie, zarówno w porównaniu do początku roku, jak i w skali roku, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT).

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,3%, o 0,04 pproc. więcej niż rok wcześniej, i o 0,02 pproc. mniej niż w I kwartale, zmiany te są zatem tak niewielkie, że trudne do interpretacji.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła 143,1 tys., a czego zasiłek w średniej wysokości ALL 6850 (EUR 50) otrzymywało jedynie 10,5 tys. osób. Przeciętne zasiłki socjalne dla rodzin były jeszcze niższe, w pełnym wymiarze tylko ALL 4195 (EUR 30).

W stosunku do analogicznego okresu 2011 r., zasób siły roboczej zasiliło 4,8 tys. osób, a szeregi zatrudnionych 3,8 tys. Delikatnie zredukowano zatrudnienie w sektorze państwowym (400 osób, 0,24% r/r), a wzrost liczby pracujących zawdzięczamy sektorowi prywatnegu pozarolniczemu. W porównaniu kwartał-do-kwartału zmiany te są jeszcze mniejsze.

Dokładna liczba osób utrzymujących się z prywatnego rolnictwa nie jest znana, i INSTAT, polegając na wcześniejszych sondażach, szacuje ją na 506,7 tys. osób.

Przeciętna płaca w sektorze państwowym wynosiła wciąż ALL 48,8 tys. (EUR 350), a płaca minimalna ALL 20 tys. (EUR 145).

 

Nie trzeba chyba dodawać, że oficjalne statystyki słabo odzwierciedlają realną sytuację na albańskim rynku pracy. Ze względu na szeroko rozpowszechnioną pracę o różnych odcieniach szarości aż do zupełnej czerni, statystyki fałszuje też sztuczne zatrudnienie w rolnictwie.

 

Albański rynek pracy w liczbach: II kwartał 2012 r. i dane kwartalne 2010-2012 (INSTAT)

 

Źródło: INSTAT

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE