Home / Bałkany / Albania / Albania: Rząd tnie inwestycje warte 110 milionów dolarów: nowy plan budżetowy

Albania: Rząd tnie inwestycje warte 110 milionów dolarów: nowy plan budżetowy

Ministerstwo Finansów zmniejsza wydatki na bieżący rok o 110 milionów dolarów, w tym fundusze głównie przeznaczone na inwestycje publiczne. Opracowany przez ekipę ministra finansów, Ridvana Bode, plan B jest wynikiem rozczarowania mniejszymi niż przewidywano dochodami w pierwszej połowie tego roku oraz mniejszym wzrostem gospodarczym.

Zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu wydatków na inwestycje publiczne o 63 miliony dolarów. W rezultacie zostanie na nie przeznaczone jedynie 600 milionów dolarów. Pod tym względem jest to najniższa kwota na inwestycje publiczne od 2007 roku i jednocześnie najniższy wykorzystany na te cele procent PKB od siedmiu lat, bo wynoszący 4,6%.

Interwencja w budżet podyktowana jest niższymi, niż rząd zapowiadał, przychodami. Według oficjalnych danych Ministerstwa Finansów wpływy do budżetu do końca bieżącego roku mają wynieść 3,2 miliardy dolarów, czyli o 110 milionów dolarów mniej niż przed rokiem.

Pod koniec zeszłego roku, gdy konstruowany był budżet 2012, rząd założył wzrost ekonomiczny w wykości 4,3%, pomimo silnego sprzeciwu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który uznał tę prognozę za nieprawdopodobną. Obawy MFW  potwierdziły wyniki z pierwszego kwartału tego roku.

Mniejsze dochody zmuszają do cięć, które mają zapobiec przekroczeniu ustawowego poziomu zadłużenia. Rosnący dług publiczny staje się trudny do opanowania, a nowy budżet przewiduje, że jego poziom pod koniec tego roku wyniesie 59,9% PKB, czyli o 0,1 punktu procentowego poniżej dopuszczalnego poziomu.

Źródło: Gazeta Shqip

 

About Piotr Zawodniak

KOMENTARZE