Home / Bałkany / Albania / Albania: Spada deficyt handlowy w czerwcu, ale struktura zmian wróży długotrwały kryzys w budownictwie

Albania: Spada deficyt handlowy w czerwcu, ale struktura zmian wróży długotrwały kryzys w budownictwie

W czerwcu po raz kolejny spadł import dóbr inwestycyjnych, w szczególności materiałów budowlanych i metali oraz drewna, a równocześnie rósł ich eksport. Mimo ogólnie wyższej niż rok wcześniej wartości eksportu i niższego importu, a co za tym idzie mniejszego deficytu handlowego, struktura handlu zagranicznego jest niepokojąca, gdyż wróży długotrwały zastój w jednej z podstawowych gałęzi gospodarki, czyli budownictwie.

Wartość eksportu w czerwcu wzrosła w czerwcu br. o 9,4% r/r do ALL 17,7 mld, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). W porównaniu z majem br. eksport spadł jednak o 8,7%. Równocześnie import wzrosł o 3,7% r/r do ALL 46 mld, i był mniejszy niż w maju o 1,3%. Deficyt sięgnął ALL 28,35 mld (EUR 202,5 mln) wobec ALL 30,49 mld (EUR 217,8 mln) rok wcześniej.

Rozbicie na grupy produktowe potwierdza zastój w budownictwie, czego dowodem jest spadek importu materiałów budowlanych i metali o ponad 18% r/r, czemu towarzyszył wzrost eksportu o 21% r/r.

Podobnie spadał import i rósł eksport drewna i artykułów papierowych, a także – choć w innych proporcjach – minerałów, paliwa i elektrywczności.

Jednocześnie rósł import żywności, napojów i tytoniu (13,1% r/r) i produktów chemicznych i tworzyw sztucznych (16,3% r/r), a najbardziej – bo o niecałe 30% r/r – skór i produktów ze skóry.

Wartość importowanych produktów akcyzowych sięgnęła w czerwcu ALL 7,05 mld, o 15,1% więcej m/m, i stanowiła 15,3% całości importu. Trzy czwarte przypadało na pochodne ropy naftowej.

Wśród głównych partnerów handlowych w czołówce pozostają Włochy i Grecja, z tym że wartość obrotów handlowych z Włochami rośnie r/r, a z Grecją spada. Trzecie miejsce pod względem importu zajmują Chiny (ALL 3,06 mld, o 11,3% więcej r/r), natomiast pod względem eksportu Turcja (ALL 1,81 mld, aż o 52% więcej r/r).

W całym pierwszym półroczu 2012 r. import spadł o 2% r/r do ALL 249,1 mld, a eksport wzrósł w tym samym tempie do ALL 100,4 mld. Najbardziej wzrósł import paliw, o 23,3% r/r, co było spowodowane kryzysem energetycznym z poczatku roku w wyniku długotrwałej suszy i srogiej zimy. W okresie styczeń-czerwiec br. spadał natomiast import drewna i papieru (-20,2% r/r), materiałów budowlanych i metali (-29,2%) oraz maszyn, sprzętu i części (-5,2% r/r), co świadczy o pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

 

Dane: Handel zagraniczny w czerwcu 2012 r.

 

Źródło danych: INSTAT

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE