Home / Bałkany / Albania / Albania spada na 85. wiejsce w rankingu Doing Business 2013

Albania spada na 85. wiejsce w rankingu Doing Business 2013

Albania wprowadziła pewne ułatwienia dla zakładających firmy i stara się uprościć procedury podatkowe, jednak mimo to spadła w rankingu Doing Business 2013 na 85. miejsce z 82. w poprzednim roku.

Jednym z głównych powodów niewielkiego, aczkolwiek spadku Albanii w tej  klasyfikacji są szybkie i zdecydowane działania podjęte w innych krajach w kierunku reform, oceniają autorzy raportu doceniając dwie ważne reformy zrealizowane w minionym roku. Jedna z nich dotyczy kwestii uruchamiania działalności gospodarczej i eliminacji jednego z wymogów dotyczących dokumentów notarialnych potrzebnych dla założenia firm. Druga rzecz dotyczy ograniczenia procedur i czasu potrzebnego na załatwienie formalności, co w sumie sytuuje Albanię wśród państw, w których można najszybciej rozpocząć działalność gospodarczą.

Albania również zrobiła pewne postępy w zakresie wskaźnika rejestracji nieruchomości poprzez ustalenie terminów zgłaszania i uzyskiwania tytułu własności.

Jednocześnie Albania zajmuje ostatnie miejsce pod względem wskaźnika wydawania pozwoleń na budowę, wynika z raportu. W sprawozdaniu podkreślono fakt, że w ciągu ostatnich trzech lat nie zostało wydane żadne pozwolenie na budowę w Tiranie.

Albańska Rada Regulacji Terytorialnej (Keshilli i Rregullimit të Territorit i Republikës së Shqipërisë, KRRT) jest głównym organem wydającym zezwolenia na budowę. Pewne szanse na przyspieszenie procesu wydawania zezwoleń budowlanych stwarza nowa ustawa, która przekazuje te kompetencje organom lokalnym, jednak jej wprowadzenie w życie wstrzymują nieślisłości wykonawcze.

Dodatkowo zarówno w Albanii, jak i na całym terytorium Bałkanów brakuje energii, oceniają autorzy raportu. Wskaźnik mierzący łatwość uzyskiwania energii elektrycznej dla biznesu został wprowadzony do raportu rok temu.

Pozytywnie oceniono pracę albańskiego rządu na rzecz uproszczenia procedur podatkowych, w tym wprowarzenie możliwości płacenia podatków przez internet, z zastrzeżeniem, że dalsze uproszczenia są niezbędne.

Raport Doing Business, doroczna publikacja International Financial Corporation (IFC) i Banku Światowego, klasyfikuje 185 krajów według 10 wskaźników, m.in. szybkości rejestracji działalności gospodarczej, prawa podatkowego, rejestracji nieruchomości, handlu zagranicznego i egzekwowania umów.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE