Home / Bałkany / Albania / Albania: Spis powszechny: Więcej rodzin niż mieszkań

Albania: Spis powszechny: Więcej rodzin niż mieszkań

W Albanii jest o 330 tys. mieszkań więcej niż rodzin, a statystycznie na jedną rodzinę przypada 1,5 mieszkań, pokazują wstępne wyniki spisu powszechnego. W praktyce jednak wiele rodzin dzielą mieszkanie z innymi lub korzystają z pomieszczeń wspólnych dla kilku mieszkań.

W sumie mieszkań jest 1,07 mln, a gospodarstw domowych 740 tys. Znaczna część mieszkań jednak pozostaje niezamieszkana, i w rzeczywistości na 740 tys. rodzin przypada 722 tys. mieszkań, co oznacza, że przynajmniej 35 tys. rodzin dzielą mieszkanie z inną rodziną. Liczba ta jest wyraźnie niższa niż przed 10 laty dzięki wmożonej aktywności budownictwa mieszkalnego.

 

Według definicji Instytutu Statystycznego (INSTAT) wyróżnia się dwa rodzaje mieszkań: zwyczajne i niezwyczajne. Te pierwsze do niezależny pokój lub kilka pokoi połączonych pomieszczeniami przejściowymi (hall, przedpokój, korzytarz) w stałym budynku zaprojektowanym jako mieszkalny i przeznaczonym do zamieszkania przez cały rok. Mieszkania niezwyczajne mogą być ruchome, pół-ruchome lub improwizowane, lub też nie zostały zbudowane z myślą o zamieszkaniu przez cały rok. Wstępne wyniki spisu nie obejmują podziału na te dwa typy mieszkań.

Z danych instatu z 2008 r. wynika natomiast, że 22% rodzin posiadało tylko jeden pokój, a połowa – 2 pokoje. Jednocześnie ok. 22% mieszkań nie miało bieżącej wody. Jakie zmiany zaszły od tego czasu – pokażą ostateczne dane INSTAT.

 

Tekst: Gazeta Shqip, tłum. i red. Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE