Home / Bałkany / Albania / Albania: Stabilna inflacja na poziomie 2,4% w grudniu 2012

Albania: Stabilna inflacja na poziomie 2,4% w grudniu 2012

Źródło: instat.gov.al

Grudzień 2012 r. był kolejnym miesiącem stabilizacji poziomu cen po kilkumiesięcznym wzroście w I połowie roku, i jesiennej korekcie, co odzwierciedla nieznaczny spadek indeksu dóbr konsumpcyjnych do 2,43% z 2,54% r/r w listopadzie, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). Tempo wzrostu cen utrzymuje się w granicach celu inflacyjnego Banku Albanii, tj. 1-3%.

W grudniu ponownie najbardziej wzrosły ceny owoców, o 11,2% r/r, zaś żywności i napojów bezalkoholowych ogółem o 3,6% r/r, utrzymując tempo wzrostu z poprzednich miesięcy. Podobnie jak w listopadzie, w grudniu o ok. 4% r/r wzrosły ceny alkoholu i tytoniu, i o 3,4% r/r transportu.

Jednoczesnie kolejny miesiąc z rzędu spadały ceny odzieży i obuwia, o 2,3% r/r, a tqakże ceny najmu o ok. 1,5% r/r.

W skali miesiąca najbardziej podrożała żywność i napoje bezalkoholowe, o 2,4% m/m, głównie za sprawą 20%-ego wzrostu cen owoców. Oprócz tego drożały usługi komunikacyjne, o 1,5% m/m.

Średnioroczna inflacja pozostaje w granicach celu inflacyjnego Banku Albanii, tj. między 1% a 3%. We wrześniu Bank Albanii ponownie odstąpił od zmian stóp procentowych, które w lipcu ustalono na najniższym w historii poziomie ze stopą referencyjną równą 4%.

 

Zestawienie miesięcznych i rocznych zmian CPI w okresie styczeń-grudzień 2012 r.

 

Źródło: INSTAT

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE