Home / Bałkany / Albania / Albania: Stanisław Zuber uhonorowany popiersiem w Kuçovej

Albania: Stanisław Zuber uhonorowany popiersiem w Kuçovej

Wybitny polski geolog prof. Stanisław Zuber ma od wczoraj swój pomnik w Kuçovej. Uroczystego odsłonięcia popiersia autorstwa wybitnego albańskiego rzeźbiarza Mumtasa Dhramiego dokonał prezydent Albanii Bamir Topi oraz polski minister kultury Bogdan Zdrojewski.

– Jesteśmy dziś w Kuçovej, żeby odsłonić pomnik i uhonorować postać wielkiego Polaka oraz jego niezwykłe zasługi dla albańskiego narodu i nauki – powiedział przy tej okazji prezydent Topi.

Stanisław Zuber (1883-1947) był specjalistą od złóż ropy naftowej i geologii Albanii. Studiował we Lwowie i Krakowie. Jest autorem kilkuset prac naukowych i ekspertyz z zakresu geologii Albanii, opracował m.in. mapę geologiczną tego kraju. Po zajęciu Lwowa przez wojska rosyjskie w 1915 r. zostal wywieziony wgłąb Rosji. Podjął pracę w polskiej firmie wydobywczej w Baku, gdzie badał złoża ropy i wulkany błotne. W 1924 r. obronił pracę doktorską na Uniwesytecie Lwowskim, a wkrótce po tym – habilitacyjną w Krakowie. Do Albanii przyjechał w 1927 r. jako specjalista włoskiej firmy naftowej. Pracował w regionie Kuçovej, gdzie założył muzeum geologiczne.

Po objęciu władzy w Albanii przez komunistów był początkowo szanowany jako uznany naukowiec, jednak w 1947 r. został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Włoch. Jego śmierć w więzieniu 18 października 1947 r. przez lata była ukrywana. Historię Zubera po raz pierwszy opowiedział pisarz Petro Marko, który 14 kwietnia 1991 r. w tekście w gazecie Republika publicznie oskarżył reżim komunistyczny o tą zbrodnię.

W 45. rocznicę jego śmierci w 1992 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Albańskiej i Wydziałem Geologii Górnictwa Politechniki w Tiranie Stanisław Zuber otrzymał pośmiertne odznaczenie Męczennikowi za demokrację.

„Badania i zasługi na rzecz albańskiej geologii, które zostały potwierdzone jako prawdziwe i dokładne oraz docenione również przez światowe instytucje geologiczne, oraz nieugięta postawa naukowca, który zginął z rąk dyktatury,” napisano w uzasadnieniu do odznaczenia.

 

Tekst: Shekulli, Panorama, tirana.polemb.net, tłum. i red. Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE