Home / Bałkany / Albania / Albania szczególnie narażona na greckie wstrząsy gospodarcze

Albania szczególnie narażona na greckie wstrząsy gospodarcze

Ponure wnioski płyną z międzynarodowej konferencji o tytule „Życie w poczekalni Europy – przezwyciężenie kryzysu przez rozszerzenie UE o państwa Bałkanów Zachodnich”, zorganizowanej przez Centrum Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią w Austrii. Znalezienie się tak blisko greckiego epicentrum kryzysu gospodarczego miało znaczny wpływ na ekonomię Macedonii, Albanii, Serbii oraz na niektóre gałęzie gospodarki Czarnogóry. Najsilniej podatną na wstrząsy dochodzące zza południowej granicy Albanię uczyniły duża diaspora, bliskie położenie geograficzne oraz rozwinięte kontakty gospodarcze.

Grecja jest liderem pod względem inwestycji na Bałkanach Zachodnich i posiada udziały w znacznej części sektora bankowego. Szacuje się, że w tej części półwyspu Bałkańskiego istnieje 4 tysiące greckich firm, które dają 200 tysięcy miejsc pracy.

W 2009 roku greckie inwestycie w regionie Bałkanów Zachodnich warte były 12 miliardów euro. Od tamtego czasu brak nowych. Jedynie w Serbii, w okresie od 2007 do 2009 roku, inwestycje greckie zmalały dziesięciokrotnie z 336 milionów do 46 milionów euro. W 2010 roku greckie firmy wycofały kapitał wart około 1,3 miliarda euro, a od 2009 roku do końca 2011 roku zamknięto około dwóch tysięcy placówek zagranicznych.

Kryzys w Grecji ma wpływ także na skupiska emigrantów, którzy już mniej chętnie wysyłają zarobione pieniądze do swoich ojczyzn. Ten problem dotyka szczególnie Albanię, do której w 2009 roku około 600 tysięcy Albańczyków przesłało z Grecji łącznie 900 milionów euro, czyli aż 9% rocznego PKB.

Konferencja w Austrii dowiodła, że głównym problemem państw na Bałkanach Zachodnich jest wysoki poziom długu publicznego, deficyt budżetowy oraz przekraczające normy bezrobocie. Nie nadchodzą sygnały zwiastujące poprawę tej sytuacji, więc nie można oczekiwać rychłego nadejścia fali inwestycji z Unii Europejskiej, którą zaniepokoiła podatność tego regionu na greckie załamanie.

Źródło: Shekulli

About Piotr Zawodniak

KOMENTARZE