Home / Bałkany / Albania / Albania: Ulgi dla firm zatrudniających kobiety

Albania: Ulgi dla firm zatrudniających kobiety

Zatrudnianie kobiet będzie związane ze zwolnieniem pracodawcy z obowiązku płacenia składek społecznych i zdrowotnych przez jeden rok, a dodatkowo przez 4 miesiące budżet będzie dopłacał do pensji do wysokości płacy minimalnej, wynika z ustawy wchodzącej w życie 18 lutego br. Jej celem jest promowanie zatrudnienia nadal dyskryminowanych na rynku pracy kobiet, szczególnie w mikro-przedsiębiorstwach.

Ulga dotyczy zatrudnienia kilku kategorii kobiet pozostających w szczególnie trudnej sytuacji: poszukujących zatrudnienia w urzędach pracy od co najmniej roku, otrzymujących pomoc socjalną, ofiar przemytu ludzi, kobiet w wieku powyżej 50 roku życia, kobiet romskich, niepełnosprawnych, nieletnie matki, rozwiedzione lub powracające z emigracji.

Ponadto przez cztery miesiące płaca musi przekraczać minimalną krajową.

Podstawowym warunkiem skorzystania z udogodnień jest zawarcie umowy o prace na przynajmniej jeden rok. Program tego typu jest realizowany po raz pierwszy w Albanii. Ma trwać przez pięć lat.

 

Tekst: scan-tv.com, tłum. i red. Piotr Zawodniak

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE