Home / Bałkany / Albania / Albania: Wsparcie dla inwestorów w sektorze energetycznym

Albania: Wsparcie dla inwestorów w sektorze energetycznym

Rząd powinien poprawić warunki do inwestowania w energetykę, w tym zapewnić wsparcie finansowe dla inwestycji w małe elektrownie wodne (HEC), żeby umożliwić rozwój albańskiej energetyki, wynika z „energetycznego okrągłego stołu” zorganizowanego przez Ministerstwo Energetyki z udziałem inwestorów z tej branży.

Inwestorzy sygnalizowali m.in. potrzebę usunięcia barier, tak aby mogli nie tylko skutecznie sfinalizować budowę elektrowni wodnych, ale również aktywnie uczestniczyć na rynku krajowym i międzynarodowym. Dotyczy to m.in. ściślejszej i sprawniejszej współpracy z operatorem sieci przesyłowej OST.

Istotnym ułatwieniem byłoby również, gdyby albański rząd udzielał gwarancji dla kredytów bankowych.

Inwestorzy otrzymali obietnicę szybkiej reakcji rządu poczynając od wspomnianej wyżej kwestii związanej z operatorem sieci OST, kończąc na sprawie priorytetowego traktowania energii wytworzonej w prywatnych elektrowniach. Nastąpi to po wejściu w życie nowej ustawy o energii odnawialnej. Premier Berisha podkreślił, że dotychczasowe reformy energetyczne w kraju okazały się skuteczne.

Premier zaznaczył również, że podejmie on szereg innych inicjatyw mających na celu liberalizację rynku. Jednym z kroków będzie redukcja będzie liczby zezwoleń i licencji z obecnych 22 do 12. Na koniec poinformował, że nowa ustawa o energii odnawialnej zostanie przekazana do przeglądu inwestorom działającym w sektorze, a następnie zostanie przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów. Nowe prawo ma według premiera zapewnić lepsze warunki również dla tych, którzy decydują się inwestować w energię wiatrową i słoneczną.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE