Home / Bałkany / Albania / Albania: Wzrost kredytów dla rolnictwa nie rozwiązuje problemów sektora

Albania: Wzrost kredytów dla rolnictwa nie rozwiązuje problemów sektora

Kredyty dla rolnictwa wzrosły w 2011 r. o 40% r/r do ALL 5,6 mld, wynika z danych Banku Albanii. To największy wzrost wśród sektorów albańskiej gospodarki, na rolnictwo nadal przypada tylko 1,4% wartości wszystkich kredytów dla przedsiębiorców.

Panuje powszechna zgoda, że rolnictwo jest jednym ze strategicznych sektorów gospodarki w Albanii. Choć większość przedsiębiorców opiera się na własnym kapitale, rolnictwo wypracowuje ponad 20% albańskiego PKB.

Bank Albanii sugeruje, że Albania powinna wspierać rozwój rolnictwa tak, żeby zwiększyć krajową produkcję żywności i ograniczyć potrzeby importowe. Albańskie rolnictwo bowiem od 20 lat cierpi z powodu niskiej konkurencyjności. Przyczyną jest znaczne rozdrobnienie  gruntów, brak wykorzystywania nowoczesnych technologii w produkcji oraz słaba infrastruktura drogowa i nawadniająca.

Rolnictwo rozwija się też dużo wolniej niż inne branże. Od 2005 r. produkcja rolna wzrasta średnio o 3,9% rocznie, podczas gdy gospodarka rozwija się w tempie średnio 5,3% rocznie, pokazują dane Instytutu Statystycznego (INSTAT).

Banki, szczególnie w ostatnich latach, starają się wspierać rolników w zaspokajaniu ich potrzeb i wprowadzają dla tej grupy specjalne oferty kredytowe. Mimo to udzielanie kredytów rolnikom jest utrudnione z powodu słabości strukturalnych sektora, oraz braku odpowiednich zabezpieczeń kredytowych u większości rolników. Dodatkowo dziury w krajowym systemie ewidencji gruntów sprawiają, że niektórzy rolnicy nie posiadają nawet dokumentów potwierdzających własność swoich działek.

Rozdrobnienie jest podtrzymywane przez zakaz obrotu gruntami rolnymi, co hamuje wzrost produkcji rolnej i zniechęca przedsiębiorców do inwestycji.

W ostatnich latach pomoc państwa koncentruje się na dotacjach dla rolnictwa i poprawie infrastruktury infrastruktury, niewiele uwagi zwracając na konieczne dostosowania ustawodawcze.

 

Źródło: TV SCAN

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE