Home / Bałkany / Albania / Albania: Zbyt mało wpływów podatkowych, żeby zrównoważyć budżet – dane po 9M

Albania: Zbyt mało wpływów podatkowych, żeby zrównoważyć budżet – dane po 9M

Deficyt budżetowy po trzech kwartałach br. wyniósł ALL 25,7 mld (EUR 183,6 mln), czyli o prawie 80% więcej, niż przewiduje plan, wynika z danych Ministerstwa Finansów (Ministria e Financave). Mimo cięć wydatków nie uwało się zrównoważyć znacznie niższych niż zakładane wpływów podatkowych.

Pogłębia się tendencja obserwowana w poprzednich miesiącach: spadają wpływy podatkowe, a równica jest tak znaczna, że próby zrównoważenia za pomocą cięć wydatków – głównie inwestycji – nie dają oczekiwanego efektu, a co gorsza dodatkowo hamują i tak spowalniającą albańską gospodarkę.

W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. do albańskiego budżetu wpłynęło ALL 245 mld (EUR 1,7 mld), o 6,2% niż wynika z planu budżetowego, i o 2,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydano zaś ALL 270,6 mld (EUR 1,93 mld), o 1,9% mniej niż w planie, o 0,2% mniej niż rok wcześniej.

Wśród wpływów oczekiwania rządu najbardziej zawiodły podatki, które stanowią większość wpływów budżetowych. W stosunku do planu niższe były wpływy z VAT, podatku dochodowego dla przedsiębiorstw o osób fizycznych, oraz akcyzy.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, zmniejszenie wpływów starano się zrównoważyć przez ograniczenie wydatków. Niestety znowu cięto inwestycje, które w samym wrześniu były o 1/3 niższe niż planowano, a od początku roku o przeszło 9%. Warto dodać, że wydatki kapitałowe były niższe nawet niż w roku ubiegłym, i to o 15% w okresie styczeń-wrzesień, i o ponad 12% w samym wrześniu.

Na szczęście ograniczano również wydatki operacyjne, we wrześniu o 9,1% wobec planu i o 14,7% r/r. Od początku roku na bieżące utrzymanie wydano jednak więcej niż się zakładało, i to o 15%.

Dziurę w budżecie Albania zasypuje poprzez emisję krajowych papierów skarbowych, korzystając ze spadających rentowności obligacji i bonów.

 

Dane: Wykonanie budżetu styczeń-wrzesień 2012 r.

 

Źródło: MinFin.gov.al

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE