Home / Bałkany / Albania / Albania zniesie ostrożnościową granicę 60% PKB dla długu publicznego

Albania zniesie ostrożnościową granicę 60% PKB dla długu publicznego

Albania nie będzie już musiała utrzymywać długu publicznego poniżej 60% PKB, jak dotychczas nakazywało prawo, wynika z propozycji rządu złożonej w parlamencie w związku z projektem budżetu na rok 2013.

Propozycja rządu przewiduje zniesienie par. 58 Ustawy o zarządzaniu systemem budżetowym (Ligji për menaxhimin e sistemit buxhetor), w którym zapisano górną granicę dla długu publicznego na poziomie 60%PKB. Rząd nie planuje wprowadzenia w zamian innego ograniczenia.

Zmiana ta jest konieczna, ponieważ z projektu budżetu na przyszły rok wynika wzrost długu o 2,6 pproc. powyżej granicy 60% PKB, argumentuje rząd.

Do przegłosowania propozycji w parlamencie potrzebna będzie zwykła większość głosów, co oznacza, że nie będzie to wymagało porozumienia z opozycją. Dopiero po tym głosowaniu rozpatrywany będzie projekt przyszłorocznego budżetu, ustalił Konwent Seniorów.

Przedstawiciele opozycji ostro skrytykowali krok rządu podczas posiedzenia plenarnego parlamentu nazywając go szkodliwym dla gospodarki.

W obecnej sytuacji gospodarczej dług powinien być napoziomie 45% PKB, żeby nie zagrażać stabilności makroekonomicznej kraju, powiedziała wiceprzewodnicząca parlamentarnej komisji gospodarki Mimi Kodheli.

Według przyjętego na początku tygodnia przez rząd projektu budżetu, wzrost długu ma posłużyć na finansowanie wyższych inwestycji i umocnienie gospodarki, co ma sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, który w 2013 r. ma wynieść 4%.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE