Home / Bałkany / Albania / Albanii grozi spirala kryzysu, konieczna współpraca rządu i banków – prezes BSh

Albanii grozi spirala kryzysu, konieczna współpraca rządu i banków – prezes BSh

Niski popyt wewnętrzny i inwestycje mogą wepchnąć Albanię w spiralę kryzysu, a do uniknięcia negatywnego scenariusza niezbędna jest współpraca zarówno rządu, jak i sektora bankowego, ostrzega prezes Banku Albanii Ardian Fullani w komunikacie na koniec posiedzenia Rady Nazdorczej Banku.

„Bank Albanii ocenia, że zahamowanie konsumpcji spowodowane niepewnością co do przyszłości gospodarczej może przekształcić się w negatywną spiralę wzajemnych wpływów wskaźników gospodarczych,” napisano w komunikacie Banku. „Spadek konsumpcji spowodował zmniejszenie popytu wewnętrznego prowadząc do spowolnienia wzrostu gospodarczego i spadku dochodów gospodarstw domowych.”

Komunikaty Rady Nadzorczej Banku z miesiąca na miesiąc stają się mniej optymistyczne, i – chociaż nadal nie wykluczają pozytywnego wzrostu gospdoarczego w 2012 r. – przewidują, że będzie on pozostawał na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej założeń rządu, również z powodu niewystarczających inwestycji i braku bodźców fiskalnych.

Dodatkowo impulsy monetarne w postaci niedawnych obniżej stóp procentowych przez Bank okazały się nieskuteczne ze względu na zaostrzonych warunków kredytowania, o których złagodzenie zaapelował prezes Fullani na konferencji prasowej.

– Bank Albanii spodziewa się pełnego przełożenia wcześniejszych decyzji na gospodarkę, [ale] system bankowy powinien być bardziej elastyczny […] w stosunku do dochodowych sektorów gospodarki, które mają zdolności inwestycyjne i niewykorzystany kapitał – powiedział Fullani.

W związku z brakiem celowości dalszych cięć stóp, Rada Nadzrocza zdecydowała również o pozostawieniu ze stopą referencyjną równą 4%.

 

bankofalbania.org, Top Channel

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE