Home / Bałkany / Albania / Albański parlament przegłosował reformę systemu wyborczego

Albański parlament przegłosował reformę systemu wyborczego

Albański parlament, pod silnym naciskiem UE i po trzech latach politycznej walki, uchwalił reformę systemu wyborczego.
Ustawa o nowym regulaminie wyborczym, która obejmuje zmiany w sposobie powoływania komisji wyborczych, ściślejszą kontrolę danych osobowych wyborców oraz wprowadzenie elektronicznego systemu głosowania, przyjęta została 127 głosami „za” w 140-osobowym parlamencie.
Zadowolenie z uzgodnionej reformy wyraził unijny ambasador w Prisztinie Ettore Sequi, który uznał głosowanie za „znaczący krok naprzód”. Pochlebnie wyraził się również o innych reformach podejmowanych przez Albanię w celu przyspieszenia integracji z UE.
Nowelizacja systemu wyborczego w Albanii była od dawna wyczekiwana przez społeczność międzynarodową, która upatrywała w niej odejście od opóźniania rezultatów wyborów organizowanych w tym kraju od upadku komunizmu w latach 90. ubiegłego wieku. Stanowi ona także przełamanie trzyletniego kryzysu politycznego w Albanii, rozpoczętego odmową opozycji w sprawie uznania wyników wyborów parlamentarnych w 2009 r., zgodnie z którymi wygrała rządząca prawica. Opozycja, która od tego czasu bojkotowała prace parlamentu, odmawiała głosowania nad większością ustaw, w tym ustawą o reformie systemu wyborczego, domagając się rezygnacji z większości zwykłej podczas legislacji.

 

Źródło: abcnews.go.com, eubusiness.com

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE