Home / Gospodarka / Handel / Konsolidacja finansowa dzięki geograficznej – reakcja słoweńskiego Mercatora na stratę netto w I półroczu

Konsolidacja finansowa dzięki geograficznej – reakcja słoweńskiego Mercatora na stratę netto w I półroczu

Słoweńska sieć supermarketów Mercator rozważa sprzedaż swojej działalności w Albanii i Bułgarii w celu poprawy wyniku finansowego, pisze portal just-food.com. W ostatnim miesiącu Grupa Mercator poinformowała o rosnących kosztach materiałowych i “głębokiej recesji” na wielu spośród swoich kluczowych rynków, a w pierwszym półroczu br. poniosła stratę netto EUR 16,5 tys., mimo przyzwoitych przychodów ze sprzedaży, jak pokazuje raport finansowy spółki.

Biorąc pod uwagę zamiary sprzedaży udziałów spółki i trudności w ich zrealizowaniu, o czym pisaliśmy tutaj, zdecydowane działania wyciągające firmę z tarapatów finansowych wydają się być więcej niż wskazane.

– Mercator rozważa różne możliwości dla tych rynków [Albanii i Bułgarii – przyp.red.], ale nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji – powiedział rzecznik grupy portalowi just-food.com 6 września.

Równocześnie grupa zamierza zredukować koszty o EUR 60-80 tys. rocznie przez następne 3 lata dzięki optymalizacji logistyki, sprzedaży części nieruchomości i poszukiwaniu nowych dostawców.

– Sprzedaż nieruchomości w dwóch transzach powinna przynieść łącznie EUR 300 tys., ale ostateczny rezultat będzie znany po dokonaniu transakcji, miejmy nadzieję, że do końca roku – powiedział rzecznik.

Już podczas prezentacji wyników finansowych za I półrocze spółka zapowiadała, że cięcia kosztów to „zaledwie pierwszy krok w procesie odnowy Mercatora.”

 

Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r.

W okresie styczeń-czerwiec 2012 r. przychody grupy wyniosły EUR 1,402 mln, czyli o nieco ponad 1% więcej r/r, wynika z raportu finansowego spółki. W tym zakresie Mercator wykonał 47,3% planu na bieżący rok.

Rosnące o 3,1% r/r koszty sprzedaży sprawiły jednak, że zysk brutto ze sprzedaży wyniósł EUR 68,3 tys., czyli o 27% mniej r/r, i 41% planu rocznego.

Zwiększone koszty administracyjne (o 3,7% r/r), mimo wyższych o połowę „innych zysków” zredukowały wynik z działalności operacyjnej do EUR 24,5 tys. To o połowę mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, i tylko 32,1% planu rocznego.

Po uwzględnieniu przychodów finansowych netto, zysk przed opodatkowaniem okazał się stratą EUR 13,8 tys., podczas gdy rok wcześniej był to prawdziwy zysk EUR 24,2 tys.

Strata netto sięgnęła ostatecznie EUR 16,5 tys., wobec zysku EUR 18,5 tys. w pierwszym półroczu 2011 r. Spółka będzie się musiała zatem chyba pożegnać z zaplanowanym na bieżący rok zyskiem netto EUR 15,7 tys.

Wynikające z powyższych informacji wskaźniki finansowe nie nastrajają optymizmem:

– zwrot ze sprzedaży był ujemy i wyniósł -1,2% wobec dodatnich 1,3% rok wcześniej,

– marża EBITDA* (EBITDA/przychody ze sprzedaży) spadła do 4,6% w I półroczu 2012 r. z 6,3% w roku poprzednim,

– marża EBITDAR** (EBITDAR/przychody ze sprzedaży) spadła do 6,5% z 7,9% w 2011 r.

 

Meractor na Bałkanach

Grupa Mercator prowadzi działalność w większości krajów bałkańskich: Albanii, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Serbii, oraz oczywiście w Słowenii. Najwięcej sklepów pod marką Mercator istnieje w macierzystym kraju grupy: na koniec czerwca 2012 r. były to 22 hipermarkety i 128 supermarketów spożywczych, a także 334 sklepy osiedlowe, sklepy typu „Cash and carry”, restauracje, agencje turystyczne, sklepy z meblami i odzieżą, w sumie 749 punkty plus 223 punkty franszyzowe.

Druga pod względem obecności Mercatora, zarówno liczny sklepów jak i ich różnorodności, jest Chorwacja (247 punktów łącznie z franszyzą), a następnie Serbia (183), Bośnia i Hercegowina (113), Czarnogóra (85), a na końcu stawki Albania (5) i Bułgaria (4).

Rozmiar działalności odzwierciedla również rzecz jasna rozkład zatrudnienia w poszczególnych krajach. Spośród łącznie prawie 25 tys. pracowników w Słowenii Mercator zatrudniał na koniec czerwca 2012 r. 12,2 tys. osób, czyli o 1,2% więcej niż rok wcześniej. W większości krajów zatrudnienie było redukowane: w Serbii o 5,9% r/r do 4,52 tys., w Chorwacji o niecały 1% do 3,84 tys., a najmocniej w Bułgarii (o 17,5% do 221 osób) i Albanii (o prawie 7% do 125 osób). Równocześnie liczba pracowników zwiększała się  w Bośni i Hercegowinie (o 15% do 1,98 tys.) i Czarnogórze (o prawie 9% do 1,55 tys.).

 

* EBITDA (ang. Earnings before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization) – zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji,

** EBITDAR – (ang. Earnings before Interest, Tax, Depreciation, and Rentals) – zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz kosztów leasingu.

 

Pełny tekst raportu finansowego Grupy Mercator za pierwsze półrocze 2012 r. (sierpień 2012)

Prezentacja Grupy Mercator (sierpień 2012)

 

Źródło: just-food.com, mercator.si

 

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE