Home / Bałkany / Macedonia / Analiza „Progresu”: „The Economist” ma rację – Macedonia na pierwszym miejscu pod względem wskaźnika biedy

Analiza „Progresu”: „The Economist” ma rację – Macedonia na pierwszym miejscu pod względem wskaźnika biedy

Szczegółowa analiza, którą sporządził Instytut „Progres” pokazuje, że w ciągu ostatnich 10 lat koszty utrzymania w Macedonii – według oficjalnych statystyk – wzrosły o prawie 30%. Według oficjalnych wskaźników statystycznych ponad 30% obywateli tego kraju żyje w ubóstwie. Ubóstwo to nie tylko się zwiększa, lecz także pogłębia. Biedni stają się jeszcze biedniejsi, a stopa bezrobocia wciąż utrzymuje się powyżej 30%.

Prawie 50% obywateli za swoją miesięczną pensję może pozwolić sobie tylko na zakup jedzenia i pokrycie kosztów mieszkania. Około 65% obywateli uważa, że rząd źle zajmuje się kwestiami związanymi z biedą i bezrobociem. Jednocześnie 54% sądzi, iż władza wydaje pieniądze z budżetu państwa na własne cele. Zdaniem „Progresu” społeczne niezadowolenie w Macedonii wciąż wzrasta, a społeczeństwo staje się coraz mniej spójne.

Wszystko to spowodowało, że na początku 2012 roku Macedonia zajęła pierwsze miejsce pod względem wskaźnika biedy w rankingu „The Economist” (zob. tutaj).

– Nasz wniosek jest taki, że konstatacja „The Economist” jest prawdziwa i obiektywna. Choć trudno i smutno to przyznać – powiedział przedstawiciel „Progresu”.

Aby przezwyciężyć złą sytuację i poprawić warunki życia mieszkańców Macedonii „Progres” zaproponował kilka krótkoterminowych rozwiązań. Według Instytutu Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu powinna zostać wprowadzona natychmiast we wszystkich dziedzinach gospodarki. Inny pomysł to stworzenie sieci sklepów „SOS sklepy społeczne”. W dłuższej perspektywie „Progres” poleca wprowadzenie progresywnego opodatkowania.

Instytut „Progres” powstał w 2007 roku i działa na rzecz promowania wartości demokracji społecznej w Republice Macedonii. Instytut przygotowuje i publikuje dokumenty, strategie, analizy spraw społeczno-politycznych oraz gospodarczych dotyczących kraju. Ponadto oferuje szkolenia, organizuje seminaria i konferencje oraz prowadzi różnego rodzaju badania. Instytut współpracuje z pokrewnymi organizacjami w całej Europie w celu wymiany doświadczenia, wiedzy i opinii.

Źródła: plusinfo.mk, press24.mk, sky.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE