Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Armitage: Rząd Kosowa powinien kontynuować ostrożne zarządzanie budżetem

Armitage: Rząd Kosowa powinien kontynuować ostrożne zarządzanie budżetem

Kosowo stworzyło silne podstawy rozwoju gospodarki i dobrze sobie radzi w porównaniu do krajów sąsiedzkich na Zachodnich Bałkanach, powiedziała dyrektor Banku Światowego ds. Europy Południowo-Wschodniej, Jane Armitage, kończąc swoją ostatnią wizytę w Kosowie.

Armitage pochwaliła kosowski rząd za ostrożność w zarządzaniu budżetem, podkreślając, że taką politykę należy kontynuować. Zaznaczyła jednak, że należy pamiętać o tym, że niezrównoważony wzrost płac w sektorze publicznym mógłby negatywnie wpłynąć na sytuację makroekonomiczną.

Wejście Kosowa do programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, opublikowane niedawno przez KE studium wykonalności oraz ostatni raport BŚ Doing Business, to czynniki, które wpływają pozytywnie na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, twierdzi Armitage, dodając także, że od ogłoszenia niepodległości, Kosowo ciągle notuje wzrost gospodarczy.

Mówiąc o planowanym przez rząd rozpoczęciu budowy autostrady Prisztina-Skopje, Armitage powiedziała, że konieczne jest zmniejszenie kosztów projektu i przeprowadzenie przeglądu studium jego wykonalności. Poleciła rządowi stworzenie projektu jak najmniej kosztownego, eliminując m.in. drogie tunele.

Armitage zaleciła także, aby rząd Kosowa nie przeprowadzał nowego przetargu na budowę elektrowni Nowe Kosowo, lecz kontynuował ten, który nie zawiera w pakiecie przetargowym planu remontu elektrowni Kosowo B. Ponadto, należy zamknąć elektrownię Kosowo A, tak jak obiecywano. Zastąpienie zacofanej i zanieczyszczającej środowisko technologii na bardziej zaawansowaną oraz o większej wydajności, jest ogromnie ważne dla Kosowa.

 

Źródła: koha.net, kosovatimes.net

About Maria Reptowska

KOMENTARZE