Home / Gospodarka / Inwestycje / Asseco SEE w Q1: Zysk netto PLN 12,6 mln, o 4,13% więcej r/r

Asseco SEE w Q1: Zysk netto PLN 12,6 mln, o 4,13% więcej r/r

Dostawca rozwiązań informatycznych dla biznesu Grupa Asseco South Eastern Europe, bałkańska część informatycznej Grupy Asseco, wypracowała w I kwartale 2012 r. zysk netto równy PLN 12,6 mln, czyli o 4,13% wyższy r/r, poinformowała Grupa Asseco w kwartalnym sprawozdaniu finansowym.

Przychody Asseco SEE wzrosły o 7,89% r/r dzięki zwiększonym przychodom spółek działających w Serbii, Rumunii oraz Bułgarii, napisano w raporcie.

Zysk operacyjny w I kwartale 2012 r. był wyższy o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł PLN 12,3 mln, a do wzrostu przyczyniły się spółki z Serbii, Rumunii i Turcji, podczas gdy spółka chorwacka zanotowała spadek.

„Wzrost wyniku wygenerowany został głównie na sprzedaży rozwiązań dla bankowości oraz rozwiązań w zakresie płatności, jednak został on częściowo skompensowany przez spadek wyniku na rozwiązaniach mobilnych i autentykacyjnych, dla których centrum kompetencyjne znajduje się w Chorwacji,” tłumaczy Grupa Asseco w raporcie.

Bałkańska część Grupy Asseco, Asseco South Eastern Europe, jest obecna w Albanii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowenii i Turcji.

Łącznie Asseco SEE zatrudnia 1221 pracowników, z tym najwięcej w Serbii (451 osób), Rumunii (184 osoby), Chorwacji (163 osób) i Macedonii (136 osób), najmniej zaś w Słowenii i Czarnogórze (po 12), Albanii (8) i Mołdowie (5 osób), a także 12 osób w Polsce.

 

Zestawienie postawowych danych finansowych za I kwartał 2012 r.:

 [mln PLN]

Q1 2012

Q1 2011

Zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży*

105,3

97,6

7,89%

EBITDA

14,8

13,1

12,98%

Marża EBITDA

14,10%

13,40%

5,22%

EBIT

12,3

11,1

10,81%

Marża EBIT

11,70%

11,40%

2,63%

Podatek dochodowy

-1,2

-1,3

-7,69%

Zysk netto

12,6

12,1

4,13%

Marża zysku netto

12,00%

12,40%

-3,23%

CFO

9,2

4,2

119,05%

CAPEX

-4,4

-2,8

57,14%

Kapitał pracujący na początek okresu

151

102,7

47,03%

Kapitał pracujący na koniec okresu

152,8

108,7

40,57%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

111,7

97,7

-12,53%

Dług odsetkowy na koniec okresu

-1,1

-2,9

-62,07%

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje

-0,3

-2

-85,00%

w tym leasing finansowy

-0,8

-0,9

-11,11%

FCFF

7,4

3

146,67%

* kwota zwiera przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu.

EBITDA = EBIT + amortyzacja;

EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;

CFO = Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej;

CFI = Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej;

CFF = Środki pieniężne netto z działalności finansowej;

CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu;

FCFF = EBITDA – podatek -/+ zmiany w kapitale pracującym – CAPEX;

Wyniki niebadane.

 

Źródło: Grupa Asseco

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE