Home / Społeczeństwo / Bałkany w raporcie o wolności prasy organizacji Reporterzy bez Granic

Bałkany w raporcie o wolności prasy organizacji Reporterzy bez Granic

Web

Po raz jedenasty organizacja Reporterzy bez Granic (Reporters Without Borders) opublikowała doroczny ranking i raport o poziomie wolności prasy w 179  krajach świata – Press Freedom Index. Spośród państw bałkańskich najlepiej ocenione w nim zostały Słowenia (35 miejsce na liście, awans o jedno miejsce w porównaniu z rokiem ubiegłym), Rumunia (42 miejsce, o 7 pozycji wyżej niż w 2012 r.), awansująca aż o 17 miejsc Serbia (63 miejsce) oraz Chorwacja (miejsce 64).

W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami, spadek w rankingu wolności prasy zanotowały Bośnia i Hercegowina (68 miejsce, o 10 miejsc niżej niż w 2012 r.), Grecja (spadek z miejsca 70 na 84) – co uzasadnione zostało m.in. pogorszeniem się sytuacji dziennikarzy w tym kraju, którzy w ubiegłym roku narażeni byli na ataki zarówno protestujących mieszkańców tego państwa, jak również rozpędzających demonstracje służb porządkowych, a także Bułgaria (miejsce 87, spadek o 7 pozycji). Nieco lepiej niż w ubiegłym roku została oceniona wolność prasy w Kosowie (awans o 1 miejsce na pozycję 85).

Poza pierwszą setką państw w których media cieszą się największą wolnością znalazły się Albania (miejsce 102), Czarnogóra (miejsce 113) oraz notująca rekordowy wśród krajów z Bałkanów spadek – aż o 22 pozycje – Macedonia (116 miejsce). Spośród państw regionu najgorzej w rankingu wypadła Turcja (miejsce 154, spadek o 6 pozycji), która w komentarzu do wyników raportu została nazwana „największym na świecie więzieniem dla dziennikarzy”.

Pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu, podobnie jak w ubiegłym roku, zajęła Finlandia, która wyprzedziła Holandię, Norwegię, Luksemburg i Andorę. Najgorzej w raporcie oceniono sytuację prasy w Erytrei, Korei Północnej oraz w Turkmenistanie. Polska zajęła 22 miejsce, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię (29 miejsce) i USA (32 miejsce).

Raport organizacji Reporterzy bez Granic sporządzono na podstawie wyników ankiet rozesłanych do 18 organizacji partnerskich na wszystkich kontynentach, sieci 150 korespondentów, a także dziennikarzy, naukowców, prawników i obrońców praw człowieka z całego świata. Pod uwagę wzięto m.in. takie kwestie jak ingerowanie cenzury w publikowane materiały, regulacje prawne dotyczące zawodu dziennikarza czy bezpieczeństwo osób wykonujących tę pracę.

Źródła: rfs.org, slobodnaevropa.org

About Magdalena Pazdanska

KOMENTARZE