Home / Bałkany / Czarnogóra / Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Czarnogóry
wzrost możliwości produkcyjnych - pl.123rf.com

Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Czarnogóry

Bank Światowy (The World Bank) obniżył prognozowany na 2015 r. wzrost gospodarczy dla Czarnogóry z przewidywanych 3,5% na 3,4%. Wedle nowych szacunków Banku Światowego czarnogórski PKB brutto w 2016 r. roku powinien zwiększyć się o 2,9%, chociaż jeszcze w czerwcu 2014 r. przewidywano jego wzrost o 3,3%, natomiast w roku 2017 o 3%. Bank Światowy zmniejszył także prognozowany wzrost PKB w 2014 r. z 3,2% na 1,5%. Deficyt obrotów bieżących w 2015 r. powinien wynieść 19% PKB, a w 2016 r. 20% PKB.

Także pozostałe kraje regionu maja problem ze zrealizowaniem projektowanego wzrostu gospodarczego; w przypadku Chorwacji prognozę wzrostu w br.  ograniczono z 1,2% na 0,5% PKB.

Postępująca poprawa sytuacji gospodarczej w strefie EUR powinna przyczynić się do poprawy wzrostu gospodarczego Turcji oraz w innych krajach rozwijających się Europy Środkowej i Wschodniej  – Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Gruzji, Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Rumunii, Serbii, Armenii i  Wspólnocie Niepodległych Państw. Przeciętnie, kraje rozwijające się powinny zrealizować w bieżącym roku wzrost PKB w wysokości ok. 4,8%, w 2016 r. – 5,3% i w 2017 r. – 5,4%.

Bank Światowy ostrzega, że poprawa sytuacji gospodarczej na świecie nie następuje równomiernie, między różnymi krajami można zaobserwować wielkie różnice, należy także brać pod uwagę prognozowaną recesję w Rosji.

Dla światowej gospodarki Bank Światowy szacuje w 2015 r. wzrost gospodarczy w wysokości 3% PKB, a w następnym roku 3,3% PKB; w 2017 r. wzrost gospodarczy nieznacznie zwolni do 3,2% PKB. Bank Światowy publikuje swoje prognozy dwa razy do roku – w styczniu i w czerwcu.

Źródło: portalanalitika.me, vijesti.me

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE