Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Bank Światowy ponownie obniża prognozę wzrostu gospodarczego Albanii do 0,8% w 2012

Bank Światowy ponownie obniża prognozę wzrostu gospodarczego Albanii do 0,8% w 2012

Bank Światowy obniża prognozę wzrostu gospodarczego Albanii za rok 2012 do 0,8% z poziomu 1% według poprzedniej prognozy, a winne są zawirowania gospodarcze w strefie euro, wynika z najnowszego raportu Banku Światowego o sytuacji gospodarczej w Europie Południowo-Wschodniej.

Bank Światowy dla odwrócenia tej tendencji sugeruje wszystkim krajom regionu przyspieszenie reform strukturalnych, dla osiągnięcia celów jak: wzrost zatrudnienia, polepszenie klimatu dla biznesu i rynku pracy, podniesienie jakości edukacji, integracja handlowej i wzmocnienie systemu ubezpieczeń społecznych.

W raporcie położono nacisk na konieczności obniżenia długu publicznego i deficytu handlowego. Obecnie dług publiczny Albanii jest najwyższy wśród krajów regionu i wynosi ponad 60% PKB, podczas gdy przeciętny poziom długu w regionie Bałkanów Zachodnich  to 30-40% PKB.

Bank Światowy apeluje również o przejrzystość procesu prywatyzacji we wszystkich krajach Bałkanów Zachodnich, a także przeznaczanie uzyskiwanych dochodów wyłącznie na spłatę zaległych płatności i zmniejszenie zadłużenia. Zagrożeniem dla pogarszającej się gospodarki regionu pozostaje także wzrost cen żywności, zaobserwowany w roku 2012.

 

Pełny tekst South East Europe: Regular Economic Report No. 3

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE