Home / Bałkany / Chorwacja / Bank Światowy prognozuje recesję w Chorwacji

Bank Światowy prognozuje recesję w Chorwacji

Bank Światowy opublikował raport “EU 11 Regular Economic Report” obejmujący 10 najmłodszych państw Unii Europejskiej, a także – po raz pierwszy – Chorwację.

Pomimo braku stabilizacji otoczenia, kraje EU 11 osiągnęły w 2011 r. dobre rezultaty. Ogólny wzrost gospodarczy osiągnął poziom ponad 3%, a średni deficyt budżetowy również zmniejszył się o ok. 3% PKB. Niestety, już pod koniec 2011 roku tempo wzrostu zaczęło spadać, a rynek pracy znalazł się w stagnacji. W chwili obecnej prognozy są jeszcze bardziej pesymistyczne niż pół roku temu.

W 2012 r. przewidywany wzrost gospodarczy w krajach EU 11 wyniesie zaledwie 1,5%. Najwyższy (2,9 %) prognozowany jest dla Polski, wysoko są też Litwa, Łotwa (2,3%) i Słowacja (2,1%).  Recesji Bank światowy spodziewa się w trzech krajach – Słowenii (-1,2%), na Węgrzech (-0,4%) i w Chorwacji (-1,0%).

Poprawa sytuacji przewidywana jest dopiero na rok 2013, kiedy Chorwacja powinna osiągnąć 1,5% wzrost, pod warunkiem, że nie pogorszy się sytuacja w strefie euro.

Główny ekonomista Banku Światowego na Chorwację, Sanja Madžarević-Šujster, komentując raport oznajmiła, iż Chorwacja przed integracją z UE powinna utrzymać stabilność finansów publicznych i przygotować się do przyjmowania środków z funduszy europejskich. Rząd powinien pracować nad stworzeniem warunków do przyjmowania funduszy strukturalnych, a także nad stworzeniem jak najlepszego klimatu inwestycyjnego.

Źródła: seebiz.eu, vecernji.hr

About Karolina Wlodarczyk

KOMENTARZE