Home / Polska i Bałkany / Bank Światowy przyznał Macedonii 50 mln USD

Bank Światowy przyznał Macedonii 50 mln USD

Bank Światowy zatwierdził Pierwszy program kredytowy na rzecz konkurencyjności polityki rozwojowej Macedonii w wysokości 50 mln USD. Jest to pierwsze z dwóch działań, które mają wesprzeć reformy zwiększające konkurencyjność macedońskiej gospodarki.

Projekt, według kancelarii Banku Światowego w Macedonii, wspiera rządowy program zmierzający do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez motywowanie do inwestycji produkcyjnych, technologiczną modernizację produkcji w agrobiznesie i sektorze logistyki handlowej oraz stworzenie warunków do stopniowego zwiększenia elastyczności rynku pracy i rozwoju kwalifikacji.

John Gabriel Goddard, lider zespołu Banku Światowego wskazuje, że wspomniane działania mają na celu rozwój produkcji o wysokiej wartości, ułatwienie restrukturyzacji agrobiznesu i ulepszenie sprawności usług handlowo-logistycznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania priorytetowe, które mają zachęcić do inwestycji zarówno w modernizację technologiczną, jak i usunięcie przeszkód utrudniających rozwój firm i ich wejście do głównych sektorów gospodarki zorientowanych na eksport. Pożyczka będzie również wspierać działania zapewniające lepsze warunki do promocji elastyczności rynku pracy i rozwoju odpowiednich umiejętności zawodowych.

– W połączeniu z ulepszeniami, które Macedonia zrealizuje w środowisku biznesowym, ten program reform ma potencjał, aby pobudzić wzrost gospodarczy w tym trudnym okresie – powiedział Goddard

Lilija Burunczuk, dyrektor kancelarii Banku Światowego w Macedonii, zaznaczyła, że kredyt jest integralną częścią szerszego programu konkurencyjności podejmowanego przez rząd i inne podmioty, a wspieranego przez Bank Światowy poprzez liczne bieżące aktywności.

Przyznanie pożyczki poprzedziły liczne analizy przez Moduł oceny konkurencyjności, który określił nowe środki na wzmocnienie wydajności handlowej i rozwój kraju. Ostateczna ocena dotyczy konkurencyjności handlowej oraz konkurencyjności sektorowej i przewiduje szczegółowy przegląd potencjału wydajności i konkurencyjności w trzech głównych sektorach zorientowanych na eksport – produkcji (sektor motoryzacyjny i tekstylny), agrobiznesie oraz usługach logistycznych.

Źródła: utrinski.com.mk, vesti.alfa.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE