Home / Bałkany / Turcja / Bank Światowy wyznaczył strategię dla Turcji

Bank Światowy wyznaczył strategię dla Turcji

Zarząd Banku Światowego zatwierdził nową Strategię Partnerstwa (CPS) dla Turcji. Strategia określa szczegóły pomocy Banku w latach 2012-15. Głównym jej założeniem będzie wspieranie procesu rozwoju Turcji, w taki sposób, aby do 2023 r. uplasować ją wśród 10 największych gospodarek świata.

Kredyty, które zostaną udzielone w tym terminie osiągną 4,45 mld USD. Pomoc zostanie przyznana również prywatnym inwestorom, pożyczek o łącznej wartości 2 mld USD udzieli im inwestycyjny oddział BŚ – Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC).

Mając na uwadze wysokie tempo wzrostu w ostatniej dekadzie, Turcja ma ogromny potencjał do zwiększenia swojej roli w globalnej gospodarce. W ciagu kolejnych trzech lat turecki rząd będzie mógł zapewnić lepszy byt i poprawić standard życia swojej społeczności, powiedział dyrektor BŚ odpowiedzialny za pion finansów Turcji Martin Reiser.

Wciąż wiele wątpliwości budzi zbyt wysoki deficyt budżetowy i brak silnie oddziałujących komponentów finansowych, oświadczył BŚ. Obecnie wartość PKB Turcji wynosi 735 mld USD, co daje jej 16 miejsce na świecie.

 

Źródło: ekonomiservisi.com, hsbc.com.tr

About Dorota Mikolajczyk

KOMENTARZE