Home / Bałkany / BiH / Banki w FBiH obniżają stopy oprocentowania kredytów

Banki w FBiH obniżają stopy oprocentowania kredytów

Kamati - biznis.ba

Komisja Nadzoru Finansowego FBiH przyjmuje z aprobatą decyzje poszczególnych banków o obniżeniu stopy oprocentowania kredytów, jeśli zostały podjęte w oparciu o realne możliwości. Takie postępowanie banków jest wynikiem naturalnego mechanizmu zwiększania konkurencyjności między nimi, a obniżenie stóp oprocentowania kredytów to wynik stagnacji na rynku kredytowym i walki o pozycję w sektorze bankowym, uważa Przewodniczący Komisji, Zlatko Barš. Obniżenie stóp oprocentowania nie będzie dotyczyć wszystkich banków, bowiem jest to związane głównie z polityką poszczególnych instytucji zaufania publicznego. Komisja Nadzoru Finansowego zapowiada, że będzie reagować na nielojalne zachowania, prowadzące do zakłócenia konkurencji i zagrażające zarówno stabilności poszczególnych banków, jak i całego systemu bankowego. Jak zaznaczył Barš, stopy oprocentowania w BiH są w tej chwili jednymi z najniższych w skali całego regionu.

Źródło: biznis.ba

About Agnieszka Wirkus

KOMENTARZE