Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: BDŻ ocalone?

Bułgaria: BDŻ ocalone?

Źródło: novinite.bg

Sofia | 27 grudnia 2011 r.

 

Ministerstwo Finansów zdecydowało się spłacić część kredytu zaciągniętego przez Bułgarskie Koleje Państwowe (BDŻ) w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju. Kwota wynosi 2,97 mln EUR i jest częścią kredytu zaciągniętego w 1995 roku na kwotę 95 mln USD (ok. 323 mln zł) w celu realizacji projektu modernizacji kolei.

Termin płatności minął 15 grudnia 2011 r., jednak BDŻ nie posiada wystarczających środków finansowych. Rząd chce wspierać reformowanie kolei i tym motywuje przeznaczenie państwowych funduszy na spłatę długów spółki. Ponadto przy braku terminowych spłat Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju ma prawo wstrzymać wypłaty środków ze wszystkich zaciągniętych przez Bułgarię pożyczek.

1200 pracowników Bułgarskich Kolei Państwowych zastosowało się do zaleceń kierownictwa i złożyło rezygnację z sześciomiesięczną odprawą. Termin płatności pozostałych 800 pensji mija wraz z końcem roku. Osoby, które nie przyjęły warunków BDŻ zostaną zwolnione i otrzymają tylko jedno- lub dwumiesięczną odprawę.

Tekst: novinite.bg, trud.bg, zdjęcie: novinite.bg, tłum. i red. Sylwia Dimtchev

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE