Home / Społeczeństwo / Bezrobocie największym problemem Macedończyków – Eurobarometr

Bezrobocie największym problemem Macedończyków – Eurobarometr

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Eurobaromter 64% mieszkańców Macedonii nie wierzy rządowi. Jest to o 7% więcej niż wykazała ankieta przeprowadzona w zeszłym roku. Z drugiej strony zaufanie do rządzących wyraziło 30% społeczeństwa (o 4% mniej niż rok temu). Macedończycy nie mają również zaufania do parlamentu (zaufanie takie wyraziło tylko 31% respondentów, aż 69% obywateli udzieliło odpowiedzi przeczącej).

Mniej niż połowa respondentów (35%) jest zdania, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju będzie lepsza, 41% powiedziało, że będzie gorzej. Na pytanie czy państwo zmierza w dobrym kierunku aż 49% respondentów odpowiedziało „nie”. Z drugiej strony ponad połowa mieszkańców Macedonii (64%) wyraziła zadowolenie ze swojego życia.

Jak pokazały wyniki ankiety większymi optymistami od Macedończyków są między innymi Finowie (94%), Duńczycy (91%) i Niemcy (89%). Mieszkańcy tych krajów należą do najbardziej zadowolonych z życia mieszkańców UE. Wyższy poziom niezadowolenia z życia wśród członków obywateli UE panuje natomiast w Grecji (68%), Polsce (66%), Bułgarii i na Węgrzech (58%) oraz w Rumunii (51%).

Zadowolenie z życia przekłada się w przypadku Macedończyków na satysfakcję z dnia codziennego. Ponad połowa obywateli Macedonii (53%) odpowiedziała, że jest zadowolona z sytuacji w ich gospodarstwach domowych. Macedończycy przewyższają pod tym względem obywateli kilkunastu krajów UE (a także krajów kandydujących lub kandydatów), m.in. Greków (21%), Hiszpanów (49%) Włochów (48%), Węgrów (26%), Polaków (30%), Rumunów (40%), Chorwatów (48%), Turków (51%), Czarnogórców (31%) i Serbów (29%).

Największym problemem (jak wynika z badań) zarówno dla mieszkańców państw należących do UE, jak i dla obywateli Republiki Macedonii jest sytuacja gospodarcza oraz bezrobocie. Sytuację gospodarczą swojego państwa jako dobrą ocenia tylko 27% Macedończyków. Spośród mieszkańców UE najbardziej niezadowoleni ze swojej sytuacji gospodarczej są mieszkańcy Grecji (100% ankietowanych), a następnie Hiszpanii (99%), Portugalii (97%), Węgier (93%), Włoch (92%), Litwy (86%), Łotwy (86%) oraz Bułgarii i Słowacji (po 85%). Ze stanu zatrudnienia zadowolonych jest 38% ankietowanych obywateli Macedonii. Bardziej negatywnie nastawieni do tej kwestii są zaś między innymi mieszkańcy Chorwacji (36%), Bułgarii (37%), Serbii (21%), Czarnogóry (27%), Rumunii (26%), Węgier (24%) oraz Grecji (19%).

Eurobarometr to międzynarodowy projekt regularnego badania opinii publicznej realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Badania te prowadzone są dwa razy w roku (wiosną i jesienią) – od 1973 r. na terenie UE i od 1991 w krajach Europy Środkowej, byłych krajach związkowych d. Jugosławii i Turcji. Spośród wszystkich obywateli danego kraju wybiera się reprezentatywną grupę 1000 osób, którym rozdaje się specjalnie przygotowane ankiety. Wyjątkiem wśród państw UE są Wielka Brytania i Luksemburg, których reprezentacja wynosi odpowiednio 1300 i 500 respondentów. W realizację projektu zaangażowane są instytuty badania opinii publicznej z państw członkowskich, będące członkami ESOMAR.

Źródła: utrinski.com.mk, vesti.alfa.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE