Home / Bałkany / BiH / BiH: 1-5 października 2011 r.

BiH: 1-5 października 2011 r.

5 października 2011 r.
Od 2004 r. wybudowano 40 z 336 km autostrady
Opóźnienia, unieważnione przetargi, skandale związane z wyborem firm budowlanych – to tylko niektóre z problemów, które towarzyszą budowie autostrad w BiH. Jednak największym problemem są rozgrywki między różnymi interesami politycznymi. Z przewidywanych 336, w BiH do tej pory zbudowano 40 km autostrady na korytarzu 5c. Największy i najważniejszy projekt infrastruktury transportowej od samego początku, czyli od 2004 roku, napotykał przeszkody, szczególnie te, o charakterze politycznym. (slobodnaevropa.org)

4 października 2011 r.
Rząd chce zachować udziały w spółkach naftowych
Rząd FBiH wyraził pełne poparcie dla zarządów firm: „Terminal” FBiH i „Naftne Terminale Federacije”, w celu zachowania własności państwowej w obu tych spółkach. Na spotkaniu przedstawicieli rządu i zarządów wspomnianych firm w Sarajewie zapewniono również o pełnym wsparciu prawnym w trakcie postępowania arbitrażowego. „Rząd FBiH jest zobowiązany do ochrony majątku państwowego w tych spółkach i zapewnienia ich szybszego rozwoju”, podano w ogłoszeniu rządowym. W spotkaniu wzięli udział: Premier Nermin Niksić, Minister Energetyki, Przemysłu i Górnictwa, Trhulj Erdal, przedstawiciele zarządów spółek „Terminal” i „Naftne Terminale Federacije” oraz przedstawiciele kancelarii „Grubeša i Partnerzy,” Gordana Grubeša i Andriana Vukoja, które występują w imieniu firmy „Naftne Terminale Federacije” w postępowaniu arbitrażowym przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym. (capital.ba)

3 października 2011 r.
Kantony FBiH toną w długach
Wszystkie kantony w FBiH odnotowują straty, a całkowite zadłużenie z pięciu kantonów wynosi około 160 mln KM. Niektóre kantony toną w długach, które będzie niezwykle trudno spłacić i które osiągnęły kwotę zbliżoną do rocznego budżetu. Największe długi są głównie kantony chorwackie: hercegowińsko-neretwański – 90 mln KM, zachodnio-hercegowiński – 45 mln KM, środkowo-bośniacki 12 mln KM, herceg-bośniacki i posawiński – 10 mln KM. (24sata.info)

2 października 2011 r.
Konflikt w Libii dotyka inwestorów z BiH
Z powodu wojny, łączna kwota szkód bh. firm realizujących projekty inwestycyjne w Libii wyniosła ponad 108 mln euro. Wojna w Libii zastała 1000 pracowników z BiH pracujących na kontraktach, a ich ewakuacja kosztowała 307 tys. euro. Według informacji na temat oceny szkód wyrządzonych przez przerwanie prac w Libii, które firmy przedłożyły Izbie Handlu Zagranicznego, zaległości wobec pracowników w oparciu o wynagrodzenie to 3,9 mln euro, a kwartalne koszty wynagrodzeń pracowników po powrocie do BiH wyniosły 1,4 mln euro. (beta.ba)

1 października 2011 r.
Gmina Srebrenica w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku osiągnęła przychody 314 tys. KM z pobierania opłat za eksploatację kopalń, co oznacza powiększenie zysku przewidzianego w planie rocznym o 14 tys. KM. Kierownik działu finansowego gminy, Enver Mustafić, powiedział, że ten wzrost został spowodowany rozliczeniem zaległości z lat ubiegłych przez kopalnie w Srebrenicy. „Jest to wskaźnik dyscypliny finansowej, a także nieprzerwanego wydobycia złóż i realizacji planów produkcyjnych w kopalniach ołowiu, cynku i boksytu”, powiedział Mustafić. (capital.ba)

Przegląd gospodarczy przygotowała Dominika Gapska

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE