Home / Bałkany / BiH / BiH: 1 – 7 października 2012 r.

BiH: 1 – 7 października 2012 r.

Otwarto fabrykę Ursus w Bijelinie

W miejscowości Bijelina została otwarta fabryka polskich traktorów Ursus. W fabrykę wybudowaną w zaledwie 100 dni zainwestowano 2,5 mln KM (ok. 1,3 mln EUR) i w początkowej fazie zatrudni ona 50 pracowników. W ciągu roku ma tu powstawać 500 traktorów, przez pierwsze dwa lata pojazdy będą tu tylko montowane, jednak docelowo mają tu być też produkowane części do traktorów. Powstanie fabryki jest wynikiem współpracy między bh. grupą Bobar i polską Pol-Mot. (indikator.ba)

 

Memorandum ws. elektrowni wodnej Dubrovnik 2

Przedstawiciele władz przedsiębiorstw Hrvatska elektroprivreda i Elektroprivreda Republike Srpske podpisali memorandum o porozumieniu definiującym przyszłą współpracę przy wspólnej budowie elektrowni wodnej Dubrovnik 2. Według wcześniejszych szacunków wartość projektu to ok. 170 mln EUR, a obie strony mają ponieść jednakowe koszty inwestycji. Elektrownia ma się znajdować na terytorium Chorwacji i przy mocy 300 MW rocznie wytwarzać ok. 300 GWh energii elektrycznej. Jednocześnie podkreślono, że jeśli okaże się, że projekt w znaczący sposób narusza równowagę ekologiczną, zostanie on porzucony. (ba.seebiz.eu)

 

Shell stara się o licencję na poszukiwanie ropy i gazu w BiH

Ministerstwo energii, górnictwa i przemysłu potwierdziło, że otrzymało od firmy Shell pismo, w którym spółka wyraża gotowość do wejścia do drugiej fazy realizacji memorandum ws. poszukiwania złóż ropy podpisanego z rządem FBiH. Firma jest gotowa do rozpoczęcia rozmów o licencji i do 14 grudnia ma dostarczyć całą dokumentację w formie elektronicznej. Jendocześnie władze FBiH muszą przyjąć ustawę o poszukiwaniu i produkcji ropy i gazu, która określa zasady przyznawania prawa do poszukiwania, eksploatacji i produkcji ropy, sposób pobierania opłat, podziału przychodów itp. Ustawa w maju została przyjęta przez rząd FBiH, obecnie znajduje się w parlamencie. Ustawa przewiduje dwie możliwości osiągnięcia porozumienia w tej sprawie – poprzez przetarg międzynarodowy lub bezpośrednią umowę wstępną, w tym drugim przypadku, dla uniknięcia możliwości korupcji, umowa będzie musiała zostać zaaprobowana przez radę ministrów i parlament. (ba.seebiz.eu)

 

Park Technologiczny w Mostarze szansą dla młodych przedsiębiorców

W Mostarze zaprezentowano Park Technologiczny Fundacji ds. Innowacji i Rozwoju Technologicznego INTERA, który w najbliższej przyszłości powinien zostać zalążkiem nowych idei i bodźcem do rozwoju nowych technologii na obszarze Hercegowiny. Docelowymi sektorami Parku Technologicznego Mostar są technologie informatyczne, nowoczesne metody obróbki metali, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna. Norweski rząd zauważył potencjał w tym projekcie i w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania parku wesprze go kwotą o wartości 2,5 mln EUR.

 

Powstanie Sarajevo Olympic Bike Park

W poniedziałek zostało podpisane porozumienie dotyczące rozwoju turystyki rowerowej w górach Bjelašnica, Igman, Jahorina i Trebević. Projekt polega na wprowadzeniu sieci oznaczonych ścieżek o różnym poziomie trudności, umożliwiających uprawianie rozmaitych dyscyplin (głównie Cross country, Downhill i Freeride). Oprócz ścieżek rowerowych oferowany będzie również wynajem rowerów, serwis, myjnia oraz naprawa pojazdów (Skill Park). Inicjatywa została zapoczątkowana w ramach projektu SeeNet Translokalna sieć współpracy Włoch i Europy Południowo-Wschodniej we współpracy z Piemontem, który realizuje projekt rozwoju agroturystyki na terenach górskich BiH.

 

Ponad 4 mln EUR wsparcia dla modernizacji zakładów produkcyjnych w FBiH

Firmy zajmujące się przemysłem metalurgicznym, elektronicznym, drzewnym, papierniczym, tekstylnym, chemicznym, zbrojeniowym, spożywczym oraz budownictwem na drodze przetargu publicznego mogą starać się o wsparcie kredytowe Ministerstwa Energii, Górnictwa i Przemysłu w wysokości 8,4 mln KM (ok. 4,3 mln EUR). Wszystkie środki pomocowe mają charakter kredytów oprocentowanych na 1%, które będą spłacane w ratach po upłynie 12 miesięcy. Ilość rat – 24-60 – zależy od wysokości pożyczki.

 

Bilans płatniczy w II kwartale – dane Banku Centralnego BiH

Deficyt rachunku bieżącego bilansu płatniczego BiH w drugim kwartale 2012 r. wyniósł 901 mln KM (ponad 450 mln EUR), co oznacza spadek o 8,2% r/r, wynika z danych opublikowanych przez Bank Centralny BiH. Zarejestrowano znaczny przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych – 491 mln KM (ok. 250 mln EUR) oraz spadek rezerwy walutowej o 230 mln KM (ok. 120 mln EUR). Od II kwartału br. zbieranie i prezentacja statystyki bilansu płatniczego odbywa się według nowych międzynarodowych standardów metodologicznych. (indikator.ba)

 

Wzrost cen produktów przemysłowych w BiH

W BiH odnotowano wzrost cen produktów przemysłowych w skali roku, podał Urząd Statystyczny BiH. Wzrost waha się na poziomie 1,3%. Podwyżka obejmuje różne gałęzie przemysłu: w sektorze energetyki ceny wzrosły średnio o 2,1%, produktów nietrwałych częstego zakupu – o 1,4%, a produktów trwałych częstego zakupu – o 0,5%. W przemyśle wydobywczym ceny podniosły się o 3,2%, w produkcji i dostarczaniu energii elektrycznej, gazu i ciepłej wody o 1,8% oraz w przemyśle przetwórczym o 0,5%. Indeks cen dóbr produkcyjnych w odniesieniu do produktów przemysłowych wzrósł w sierpniu o 0,2% m/m.

 

Import ponad dwukrotnie większy niż eksport

Wartość importu wyniosła w sierpniu 1,35 mld KM (ok. 700 mln EUR), zaś eksportu – 633 mln KM (ok. 320 mln EUR), przez co wskaźnik pokrycia importu eksportem spadł do 46,8%, wynika z danych Urzędu Statystycznego BiH. Jest to najgorszy bilans handlu zagranicznego od 2009 roku. W ciągu ośmiu pierwszych miesięcy roku deficyt wymiany handlowej wyniósł ponad 4,85 mld KM (ok. 2,5 mld EUR), a wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł 51,7%. Izba Handlu Zagranicznego podaje, że pogorszenie struktury wymiany handlowej wynika głównie z drastycznego spadku eksportu energii elektrycznej (z 295 mln na 117 mln KM), spowodowanego złą sytuacją hydrologiczną i remontami elektrowni Kakanj, Tuzja i Gacko. (seebiz.net)

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 2 650 340,89 KM, przeprowadzono 313 transakcji i wymieniono 684 532 papiery wartościowe. Indeks BIFX wzrósł o 6,14 proc. na 1 632,65 pkt., SASX-10 wzrósł o 2,89 proc. na 753,02 pkt., SASX-30 wzrósł o 0,71 proc na 932,37 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 244 097,12 KM. (bankar.me)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 29 254 813,90 KM, przeprowadzono 657 transakcji. Indeks BIRS wzrósł o 0,02 proc., FIRS spadł o 1,27 proc. Największe obroty odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 651 273,56 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 1 450 994,02 KM, z czego ponad 863 tys. KM wyniósł obrót obligacjami RS. (bankar.me, blberza.com)

 

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE