Home / Bałkany / BiH / BiH: 11 – 17 marca 2013 r.

BiH: 11 – 17 marca 2013 r.

konvertibilne marke

BiH i Chorwacja podpisały dodatkowy protokół o ochronie inwestycji

Przedstawiciele BiH i Chorwacji podpisali dodatkowy protokół dot. zmian i poprawek do Umowy o Wspieraniu i Wzajemnej Ochronie Inwestycji. Protokół ten nie zmienia podstawowych zasad ww. umowy, jedyna wniesiona zmiana dotyczy wprowadzenia ograniczenia swobodnego transferu środków w związku z inwestycjami zagwarantowanymi w umowie i to jedynie w przypadku przyjęcia przez UE ograniczeń odnoszących się do tego regionu. Takie restrykcje mają trwać nie dłużej niż 6 miesięcy.

 

HADEN S.A. przejmuje Bosnalijek?

Luksemburska spółka HADEN S.A. kupiła akcje firmy farmaceutycznej Bosnalijek, sprzedawane na giełdzie najprawdopodobniej przez BIG Investiciona grupa, która do tej pory posiadała 4,9% udziałów. Haden tym samym jest obecnie w posiadaniu 29,6% akcji Bosnalijeku, a zgodnie z prawem przy 30% udziałów musi zostać rozpisany przetarg na całkowite przejęcie danej firmy.

 

Inwestycje zagraniczne w styczniu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły w styczniu 35,36 mln KM, podało Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Stosunków Ekonomicznych BiH. Aż 33,04 mln KM zainwestowała spółka NLB Leasing. Należy pamiętać, że dane Ministerstwa opierają się jedynie na rejestrach sądowych.

 

Spółka Terminali FBiH uratowana przed bankructwem

Rząd Federacji BiH wydał zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 15 mln KM, który pozwolił na uratowanie państwowej firmy Terminali FBiH. Jednocześnie zainteresowanie terminalem w porcie Ploče wyraziła turecka spółka Yesenerji oraz azerski SOCAR. (indikator.ba 1 i 2)

 

Znaczący wzrost eksportu energii elektrycznej w styczniu

Wartość eksportu energii elektrycznej w styczniu wyniosła 26,6 mln KM, podał Urząd Statystyczny BiH. W pierwszym miesiącu zeszłego roku wynosił on zaledwie 11,2 mln KM, co oznacza wzrost o aż 137,9%. Jednocześnie import spadł o 89,3% r/r i wyniósł jedynie 2,1 mln KM. Tak znaczące różnice wynikają ze złych warunków hydrologicznych oraz klęsk żywiołowych, które nawiedziły BiH na początku 2012 r. (indikator.ba)

 

Solana Tuzla uzyskała certyfikat halal

Firma Solana Tuzla otrzymała w piątek certyfikat jakości halal. Audyt został zakończony w lutym i potwierdził spełnienie wszystkich obostrzeń standardu BAS 1049:2010. Certyfikat przyznany spółce ma duże znaczenie dla turystyki i gospodarstw domowych, ale będzie też miał wpływ na cały przemysł halal w BiH. (indikator.ba)

 

BiH 8. najgościnniejszym państwem na świecie

Według najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego, BiH znalazła się na wysokim, 8. miejscu na liście najgościnniejszych państw świata, uzyskując 6,6 pkt. W badaniu pod uwagę wzięto 140 krajów, a jednym z najważniejszych elementów oceny całkowitej był „stosunek mieszkańców do turystów”. Pierwsze miejsce na liście zajęła Islandia z 6,8 pkt, ten sam wynik uzyskała Nowa Zelandia. 6,6 pkt prócz BiH uzyskały Portugalia, Irlandia i Burkina Faso.

 

Opłaty za przejazd autostradą Banja Luka – Gradiška

Już od czerwca tego roku mogłoby się rozpocząć pobieranie opłat na autostradzie Banja Luka – Gradiška – ustalono na spotkaniu ministra transportu i komunikacji Nedeljka Čubrilovića z przedstawicielami spółki publicznej Autoputevi RS.

 

BiH i Komisja Europejska pracują nad złagodzeniem skutków przystąpienia Chorwacji do UE

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na BiH i jej mieszkańców, Komisja Europejska wspólnie z BiH i Chorwacją pracuje nad znalezieniem sposobów, które ułatwią przepływ osób i towarów między tymi dwoma krajami po wejściu Chorwacji do UE. Komisja Europejska aktualnie pracuje nad ustanawianiem szczególnego reżimu przepływu towarów z BiH przez port w Ploče po przystąpieniu Chorwacji do UE, które nastąpi 1 lipca 2013 r. Złożony mechanizm kontroli w BiH nie zapewnia obecnie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

 

Nowe prawo jazdy i dowód osobisty

Nowy dowód osobisty szereg nowych informacji, takich jak grupa krwi, obywatelstwo danej osoby oraz podpis cyfrowy, które wykorzystywane będą do identyfikacji elektronicznej. Nowością jest kolorowe zdjęcie, dane osobowe zapisane w alfabecie łacińskim i cyrylicą. Zawiera również elektroniczny chip, na którym w trakcie procesu personalizacji zapisywane i kodowane są dane, toteż może być wykorzystywany jako dokument podróży. Nowe biometryczne dokumenty tożsamości, za których wydawanie odpowiedzialne są ministerstwa spraw wewnętrznych, są jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa, do której BiH zobowiązała się w trakcie negocjacji ws. liberalizacji reżimu wizowego.

 

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE