Home / Bałkany / BiH / BiH: 13-19 października 2011 r.

BiH: 13-19 października 2011 r.

19 października 2011 r.
Podwyżka cen gazu
Rząd Federacji Bośni i Hercegowiny przyjął pod obrady wniosek Ministerstwa Handlu dotyczący wzrost cen gazu w Federacji o 13,89%. Rząd rozważy propozycję Ministerstwa na czwartkowej sesji w Sarajewie. Spółki gazowe jako główny powód wzrostu cen podają wzrost cen ropy na rynku światowym, które są jednym z podstawowych parametrów do obliczenia cen gazu i energii w BiH. (24sata.ba)

18 października 2011 r.
Nowe warunki dla pracowników Energopetrolu Sarajewo
W Energopetrolu Sarajewo przedstawiciele władzy państwowej i związków zawodowych, podpisali nowy układ zbiorowy dla spółki, który będzie obowiązywać od 1.11.2011 roku. Zgodnie z umową aktualna stawka godzinowa pracowników wzrosła i wynosi 2,05 KM/h, podczas gdy liczbę godzin w miesiącu zwiększono do 173. Porozumienie wprowadza również nowy współczynnik do obliczania płac. (indikator.ba)

17 października 2011 r.
Przedsiębiorcy wykupili spółkę Šip Une z Bosanskiej Krupy
Syndyk firmy Šip Une, Nijaz Dervišić, oraz przedstawiciele dziewięciu firm i osób prywatnych, podpisali umowę kupna wszystkich aktywów firmy. Pomysłodawcą wspomnianej inicjatywy jest burmistrz Armin Halitović. Halitović przedstawił projekt przedsiębiorcom i ośmiu z nich, wraz z gminą, kupiło ziemię spółki wraz z obiektami. Rada Powiatu w krótkim czasie podjęła wszystkie niezbędne decyzje, zatwierdzając również powstanie tartaku na terenie firmy. Zagospodarowanie obiektów rozpocznie się już w tym miesiącu, a pracę tymczasową otrzyma około 70 osób bezrobotnych. Pierwsze zakłady produkcyjne powinny rozpocząć pracę w przyszłym roku. Ogłoszono, że zatrudnienie obejmie 500 osób. (dnevniavaz.ba)

16 października 2011 r.
Na granicy ubóstwa
Według danych Banku Światowego około 48% ludności w BiH żyje na granicy ubóstwa, a 18% poniżej linii oznaczającej stan krytyczny. Według oficjalnych danych bh. instytucji nie istnieje krajowa strategia walki z ubóstwem. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz Romowie. Pod koniec ubiegłego roku Konferencja Episkopatu zainicjowała badania nad sytuacją praw człowieka w Bośni. Raport wskazywał, między innymi, że co piąty obywatel BiH żyje za 1,5 euro na dzień, co wystarcza na zakup chleba i mleka, około 60% emerytów żyje w skrajnym ubóstwie, a około 215 tys. z nich otrzymuje emeryturę mniejszą 150 euro na miesiąc. Z jednym posiłkiem dziennie żyje 20 tys. obywateli BiH, a nawet 700 tysięcy z nich żyje poniżej granicy ubóstwa w ogóle – ich dochód wynosi poniżej 120 euro miesięcznie – stwierdza się w raporcie. (slobodnaevropa.org)

15 października 2011 r.
Wolny dostęp do rynków UE
Parlament Europejski zatwierdził przedłużenie wolnego dostępu do rynków UE dla prawie wszystkich produktów z Bałkanów Zachodnich do końca 2015 roku. Rezolucja przedstawiona przez Międzynarodowy Komitet ds. Handlu, została przyjęta przez zdecydowaną większość w Parlamencie Europejskim. Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja (do czasu wstąpienia do UE w 2013 r), Macedonia, Czarnogóra i Serbia będą korzystać z rozszerzenia bezcłowego dostępu. Przedłużenie będzie stosowane z mocą wsteczną na okres od 1 stycznia 2011 roku. (indikator.ba)

14 października 2011 r.
Sarajewo przeciw kryzysowi
Obywatele Sarajewa, niezadowoleni z sytuacji gospodarczej, bezrobocia, upadku przemysłu, w sobotę 15 października, będą „okupować” Sarajewo, ogłosiła JOSD – [Jedinstvena organizacija za socijalizam i demokratiju – przy.red.]. Protesty odbędą się również w innych miastach BiH. Obywatele Sarajewa dołączą do globalnego ruchu przeciwstawiającego się światowemu kryzysowi. (slobodnaevropa.org)

13 października 2011 r.
Wzrost cen żywności uderza w najuboższych
Ostatnio zanotowany wzrost ceny żywności uderzył w najbiedniejszych – szczególnie w miastach. Według szacunków, z powodu wysokich cen żywności w latach 2007-2008, liczba głodujących wzrosła do 80 milionów. Dla mniejszych producentów wahania cen żywności oznaczają wzrost niepewności i zniechęcają do inwestycji, które są niezbędne do zwiększenia produkcji żywności i redukcji ubóstwa. Na poziomie krajowym prowadzi to do inflacji z powodu wzrostu cen żywności, przy jednoczesnym zwiększeniu rachunków za import żywności, które zagrażają rezerwom walutowym BiH i wpływają negatywnie na budżet i tempo rozwoju. (24sata.ba)

Przegląd gospodarczy przygotowała Dominika Gapska

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE