Home / Bałkany / BiH / BiH: 14 – 20 stycznia 2013 r.

BiH: 14 – 20 stycznia 2013 r.

konvertibilne marke

EBOiR zwiększy wsparcie dla sektora prywatnego

W 2013 r. EBOiR planuje wzmocnić współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami, koncentrując się na racjonalizacji zużycia energii i ochronie środowiska, zwiększeniu konkurencyjności spółek z BiH, wsparciu przedsiębiorstw i projektów zorientowanych na eksport. Inwestycje mają bezpośrednio i pośrednio umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy. Bank będzie nadal wspierał miejscowe MŚP oraz inwestorów zagranicznych poprzez inwestycje bezpośrednie oraz linie kredytowe w instytucjach finansowych BiH.

 

Powstała pierwsza internetowa wyszukiwarka kredytów dla MŚP

Pierwsza internetowa wyszukiwarka kredytów – portal finansowy Finbiz.ba, został oficjalnie oddany do użytku. Jest to pierwszy portal w BiH, który zawiera w jednym miejscu wszystkie informacje na temat źródeł finansowania dla MŚP w BiH, obejmuje kredyty, leasingi oraz programy przydzielania dofinansowań. Portal będzie regularnie aktualizowany i będzie dostarczał szczegółowych informacji o instytucjach finansowych w BiH, ich obecnych i nowych produktach finansowych dla MŚP oraz o warunkach finansowania każdego oferowanego produktu.

 

Mercator BH kontynuuje współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami

Sieć Mercator BH przedłużyła umowę o współpracy ze stowarzyszeniem „Kupujmo, koristimo domaće – kvalitetno proizvedeno u BiH” (Kupujmy i używajmy lokalnie – produkty wysokiej jakości z BiH), wspierając tym samym działania organizacji. Promocję lokalnych wytwórców wspiera też projekt Domaća korpa (Lokalny Koszyk), w ramach którego sieć oferuje dobre produkty z BiH w niskich cenach. (seebiz.net)

 

Spółka Pretis wychodzi z kryzysu dzięki nowym umowom wartym 15 mln EUR

Zakłady przemysłu zbrojeniowego Pretis podpisały w ostatnich dniach trzy umowy o łącznej wartości 30 mln KM (15,3 mln EUR), dzięki czemu nie są już zagrożone upadłością. Środki uzyskane z nowych umów pozwolą firmie na pokrycie zaległych zobowiązań, także wobec pracowników. Dwie umowy (16,5 mln KM) obejmują produkcję broni o kalibrze 155 mm, zaś jedna (14 mln KM) – uzupełnienie i sprzedaż rezerw.

 

Przedsiębiorstwo Nikola Tesla kupiło budynek Novoteksu w Trebinje

Przedsiębiorstwo publiczne Nikola Tesla z Banja Luki kupiło budynek upadłego przedsiębiorstwa włókienniczego Novoteks z Trebinje za 400 tys. KM (204 tys. EUR), potwierdził syndyk masy upadłościowej Novoteksu Lazar Đurđević. Po kilku nieudanych licytacjach przedsiębiorstwo przyjęło pierwszą ofertę, która jest o 50 procent niższa od oszacowanej wartości. Obiekt Novoteksu zniszczony został w czasie ostatniej wojny domowej.


Bośniackie meble zdobywają uznanie w UE

Wśród ponad 1250 wystawców z 50 krajów, którzy 20 stycznia zaprezentowali swoje najnowsze wyroby na Międzynarodowych Targach Meblowych w Kolonii, znalazło się także 9 producentów i młodych projektantów z Bośni i Hercegowiny. Bośniaccy wystawcy pod hasłem „Tradycja dla Przyszłości” prezentują szeroką gamę produktów: od mebli tradycyjnych po wyroby z metalu. Przemysł drzewny BiH osiąga w tej dziedzinie bardzo dobre wyniki – w ubiegłym roku wyeksportowano towary o łącznej wartości 807 mln EUR, z czego 37% stanowiły wyroby z branży meblarskiej. Najważniejszym partnerem BiH w tej gałęzi są Niemcy. Jakość młodych projektantów zdobyła uznanie rządu niemieckiego, który we współpracy z Niemiecką Radą Wzornictwa oraz Targami w Kolonii zaprosił do udziału członków Akademii Sztuk Pięknych w Sarajewie oraz przedstawicieli 9 innych akademii z całego świata.

 

BiH w rankingu Freedom House

Bośnia i Hercegowina została uznana za państwo częściowo wolne w rankingu organizacji Freedom House, zajmującej się promocją demokracji i praw człowieka. Państwom przyznawane były punkty od 1 (pełna wolność) do 7 (brak wolności) – BiH uzyskała po 3 punkty za prawa polityczne i za wolności obywatelskie. W rankingu 90 z 195 badanych państw zostało ocenionych jako wolne, 58 – jako częściowo wolne, a 47 jako bez wolności.

 

Państwa regionu chcą wspólnie przyciągać inwestorów z Dalekiego Wschodu

Sześć państw regionu – Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia i Albania – zapowiedziało zawiązanie wspólnej organizacji turystycznej, która miałaby zadbać o przyciągnięcie do Europy Południowo-Wschodniej turystów z Dalekiego Wschodu. Protokół o współpracy ma zostać podpisany w lutym podczas targów turystycznych w Belgradzie.

 

Firma ASA Auto straciła licencję Volkswagena

Istniejąca od 1996 roku ASA Auto od lipca tego roku nie będzie reprezentować koncernu Volkswagen w BiH, jej zadania przejmie spółka-córka koncernu – Porsche Austria. Grupa ASA nadal będzie prowadzić działalność w zakresie usług bankowych, handlu, ubezpieczeń i serwisowania samochodów. (indikator.ba)

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 8 595 919,14 KM, przeprowadzono 178 transakcji i wymieniono 960 133 papiery wartościowe. Indeks BIFX spadł o 0,94 proc. na 1 583,28 pkt., SASX-10 spadł o 0,37 proc. na 759,54 pkt., SASX-30 spadł o 1,37 proc. na 925,58 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo – 7 760 648,85 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 275 099,64 KM. (sase.ba)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 913 379,35 KM, przeprowadzono 426 transakcji. Indeks BIRS spadł o 2,06 proc., FIRS wzrósł o 3,61 proc. Największe obroty wśród firm odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 27 800,52 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 593 710,35 KM, z czego 166 898,42 KM wyniósł obrót obligacjami Republiki Serbskiej. (blberza.com)

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE