Home / Bałkany / BiH / BiH: 15 – 21 października 2012 r.

BiH: 15 – 21 października 2012 r.

Porozumienie giełd BiH z giełdą czarnogórską

Przedstawiciele giełd w Sarajewie, Banja Luce i Podgoricy podpisali porozumienie o wspólnej platformie handlowej. Celem porozumienia jest powiązanie rynków kapitałowych i zwiększenie płynności na giełdach, a przez to zwiększenie ich atrakcyjności w oczach inwestorów zagranicznych. Do porozumienia mogą dołączyć pozostałe giełdy regionu, jednak używają one innego oprogramowania niż SASE, BLSE i Montenegroberza, co może być utrudnieniem. (seebiz.eu)

 

EBOiR planuje 3 mld EUR kredytu dla krajów Europy Południowo-Wschodniej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w przyszłym roku przeznaczy 3 mld EUR kredytu na pomoc krajom Europy Południowo-Wschodniej, które najbardziej ucierpiały za sprawą kryzysu w strefie euro – poinformował Suma Chakrabarti, prezes EBOiR. Temat ten został poruszony podczas corocznego zgromadzenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. EBOiR pragnie skupić się na pomocy udzielonej sektorowi bankowemu i prywatnemu, a także doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia poprzez inicjowanie dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg i linii kolejowych.

 

Zatwierdzono projekt pakietu IPA na 2012 r.

Rada Ministrów przyjęła w piątek w całości pakiet IPA na 2012 r. w wysokości 84,77 mln EUR, co jest kolejnym przełomem w wypełnianiu zobowiązań względem UE. Pakiet IPA został utworzony przez Komisję Europejską na podstawie wniosków złożonych przez BiH i krajowego koordynatora IPA 4 października. Projekty zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Komitetu IPA 26 listopada.

 

FBiH: Projekt ustawy o produktach ropopochodnych

Rząd FBiH przyjął projekt ustawy o produktach ropopochodnych. Jest to jeden z obowiązków, które wynikają z międzynarodowych umów BiH – Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA) i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną. Projekt po raz pierwszy określa w FBiH m.in. stosunki na rynku, regulację oraz strategię rozwoju sektora naftowego i strategiczny plan jego rozwoju, zasady importu produktów ropopochodnych, zakres odpowiedzialności i obowiązki Komisji Regulacyjnej, licencje energetyczne i in. (indikator.ba)

 

Forum biznesowe dla przedsiębiorców z BiH i Włoch

W forum biznesowym i rozmowach dwustronnych w Sarajewie wzięli udział przedstawiciele 50 przedsiębiorstw z BiH i 9 firm włoskich. Celem wydarzenia było powiązanie potencjalnych partnerów gospodarczych na polu wymiany handlowej, inwestycji i stosunków przemysłowo-technicznych. Forum zostało zorganizowane przez Izbę Handlu Zagranicznego BiH, Izbę Gospodarczą Mediolanu oraz włoską Agencję Promocji Zagranicznej i Internacjonalizacji. (fipa.gov.ba)

 

BiH na forum ekonomicznym w Baku

Pięćdziesiąt firm z Azerbejdżanu i BiH, które są zainteresowane współpracą, wzięło udział w forum ekonomicznym w Baku, podczas którego podpisano memorandum o współpracy izb gospodarczych obu krajów. Delegacja BiH podczas wizyty w Azerbejdżanie podpisała też trzy porozumienia: Porozumienie ws. uniknięcia podwójnego opodatkowania, Porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji oraz Porozumienie ws. zniesienia wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i urzędowych. (capital.ba)

 

Deficyt handlowy przekroczył już w tym roku 2,5 mld EUR

W okresie styczeń-wrzesień br. eksport Bośni i Hercegowiny wyniósł 6 084,3 mln KM (3,103 mld EUR), zaś import – 11 113,9 mln KM (5,668 mld EUR), wynika z najnowszych danych Izby Handlu Zagranicznego BiH. Wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł 54,74%, a deficyt handlowy – 5 029,6 mln KM (2,565 mld EUR). Od początku roku najwięcej towarów eksportowano do Niemiec (975,1 mln KM) i Chorwacji (906,3 mln KM), najwięcej importowano z Chorwacji (2 043 mln KM) i Serbii (1 264 mln KM).

 

Wymiana handlowa we wrześniu – dane Urzędu Statystycznego

Całkowity eksport BiH we wrześniu osiągnął wartość 727,3 mln KM [1455 mln PLN], czyli o 14,9% więcej niż w sierpniu, natomiast wartość importu wyniosła 1,36 mld KM [ 2,72 mld PLN] i zwiększyła się o 0,7% w stosunku do sierpnia tego roku. Największy wpływ na spadek importu miał mniejszy o 21,3% import koksu. We wrześniu importowano znacznie mniej energii elektrycznej, jedynie za 3,7 mln KM [7,4 mln PLN], czyli o 76,1% mniej niż w sierpniu. W tym samym czasie wartość eksportu energii wyniósł 5,6 mln KM i większy jest o 8,9% niż w sierpniu.

 

FBiH: Indeks cen konsumpcyjnych wyższy o 0,7%

Indeks cen konsumpcyjnych we wrześniu 2012 roku wzrósł o 0,7% m/m, podaje Federacyjny Urząd Statystyczny. Indeks cen konsumpcyjnych we wrześniu 2012 roku wzrósł o 2,1% w porównaniu z tym samym miesiącem w roku ubiegłym i o 1,7% w stosunku do grudnia 2011 roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku biegłym, wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 2,1%. We wrześniu 2012 jest też o 2,3% wyższy w porównaniu do średniej z 2011 i o 6% w stosunku do średniej z roku 2010. Wskaźnik cen produktów przemysłowych we wrześniu br. jest z kolei 0,1% niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 2 539 783,24 KM, przeprowadzono 265 transakcji i wymieniono 1 400 793 papiery wartościowe. Indeks BIFX spadł o 2,45 proc. na 1 585,81 pkt., SASX-10 wzrósł o 0,27 proc. na 730,89 pkt., SASX-30 wzrósł o 0,37 proc na 924,40 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 721 830,09KM. (bankar.me)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 1 880 236 KM, przeprowadzono 542 transakcje. Indeks BIRS wzrósł o 1,45 proc., FIRS spadł o 2,78 proc. Największe obroty wśród firm odnotowano w akcjach spółki Boksit z Milicia – 177 949 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 1 252 137 KM, z czego ponad 727 tys. KM wyniósł obrót obligacjami RS. (bankar.me, blberza.com)

 

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE