Home / Bałkany / BiH / BiH: 16 – 22 kwietnia 2012 r.

BiH: 16 – 22 kwietnia 2012 r.

22 kwietnia 2012 r.
Energoinvest wraca do Libii
Do Libii wrócili już kluczowi pracownicy: dyrektor Energoinvest Libia, dyrektor finansowy i dyrektor generalny firmy Elko, założonej przez bh. firmę i poprzednią władzę. Spółka jest już gotowa do pracy, z nowym rządem ustaliła, że zakończy wszystkie rozpoczęte projekty.
Energoinvest wycofał się z Libii, która stanowiła 70% jego rynku, w lutym zeszłego roku, kiedy w kraju wybuchła rewolucja. Firma nie wyklucza pozostania w Libii po czerwcowych wyborach, jednak zamierza zaangażować się też między innymi na rynkach Iraku, Albanii, Algierii oraz byłych republik radzieckich. (biznis.ba)

21 kwietnia 2012 r.
Międzynarodowa konferencja o MŚP
W Sarajewie rozpoczęła się dwudniowa konferencja „MŚP główną siłą napędową rozwoju ekonomicznego”. Uczestniczą w niej przedstawiciele partii politycznych BiH oraz eksperci z 10 krajów regionu i wspólnoty międzynarodowej, m.in. Turcji, Niemiec i USA. Spotkanie ma na celu ocenę istniejących standardów i trendów w MŚP, a wnioski mają mieć wpływ na politykę rozwojową uczestników. (klix.ba)

20 kwietnia 2012 r.
Wyprawa życia według National Geographic Traveler
W najnowszym numerze National Geographic Traveler wybrano 50 najlepszych miejsc na życiową wyprawę. Na pierwszym miejscu wśród europejskich destynacji turystycznych znalazł się program „Bosnia and Herzegovina Three Rivers Adventure”, proponowany przez amerykański O.A.R.S. Redakcja National Geographic oceniała tysiące wycieczek proponowanych przez światowych touroperatorów. Program obejmuje rafting na rzekach Tara, Neretwa, Vrbas oraz wizyty w miastach Sarajewo, Mostar i Jajce. (mojevijesti.ba, oars.com, travel.nationalgeographic.com)

19 kwietnia 2012 r.
BiH proponuje Chorwacji korytarz do Dubrownika
Autostrada bezpośrednio łącząca południową część Chorwacji i resztę jej terytorium to najnowsza infrastrukturalna propozycja BiH dla sąsiada. Zakłada ona, że jedna część drogi będzie stanowiła obwodnicę Neum, zaś druga – zamknięty korytarz, którym bez zatrzymywania i granicy można będzie dojechać do Dubrownika. Projekt miałby zostać sfinansowany ze środków unijnych.. (indikator.ba, vecernji.hr, 24sata.hr)

Spadek wskaźników makroekonomicznych
BiH stanęła w obliczu ogromnych problemów gospodarczych. Według danych statystycznych, wzrastają tylko ceny, liczba bezrobotnych i zadłużenie kredytowe obywateli, podczas gdy wszystkie inne wskaźniki spadają. Klęski żywiołowe, mające miejsce w lutym 2012 r., były główną przyczyną spadku wartości eksportu towarów o 14,6% oraz produkcji przemysłowej o 10%. Podobną sytuację zaobserwowano w handlu detalicznym, gdzie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku widoczna była stagnacja. Zmniejszyła się liczba zatrudnionych i osłabł wzrost popytu krajowego, co było główną przyczyną spadku wartości importu o 6,5%. W styczniu i lutym 2012 r. dochód z podatków pośrednich wyniósł 653,5 mln KM (1372 mln PLN), wzrost zanotowano jedynie w przychodach z akcyzy (13%) i z opłat drogowych (1%). Dochody z ceł zmniejszyły się o 23,4%, a z podatku VAT o 3,6%. Pod koniec lutego łączne przychody spadły o 4,2% w porównaniu do 2011 r. (seebiz.net, dep.gov.ba)

Piwo Sarajevsko o smaku cytrynowym
Na rynku pojawiło się nowe piwo – Sarajevsko Radler, które ma ma stać się hitem sezonu letniego. Nowy produkt jest sprzedawany w butelkach 0,33. 40% składu stanowi piwo, 60% – sok owocowy o smaku cytryny. Napój ma 2% alkoholu. (klix.ba)

18 kwietnia 2012 r.
Projekt budżetu na rok 2012
Rada Ministrów bez głosów przedstawicieli partii SDA przyjęła projekt budżetu na rok 2012, zgodnie z którym budżet instytucji ma wynieść 1,349928 mld KM (ok. 2,88 mld PLN). Projekt zostanie następnie przedstawiony Prezydium BiH, które jest odpowiedzialne za ustawę budżetową. (pressrs.ba, seebiz.net)

BiH oczekuje ponad 3,7 mld KM inwestycji zagranicznych – „Perspektywy 2012-2015”
Dyrekcja ds. Planowania Ekonomicznego [DEP] opublikowała dokument „Perspektywy 2012-2015”, w którym zakłada, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne do 2015 roku wyniosą do 3,76 mld KM [prawie 8 mld PLN], choć w ubiegłym roku było to zaledwie 392 mln KM [ok. 800 mln PLN]. Oceny są oparte na rozpoczętych i zapowiedzianych projektach prywatyzacyjnych i infrastrukturalnych, zwłaszcza w sektorze energetycznym. W kolejnych latach łączne inwestycje zagraniczne miałyby wynieść odpowiednio 460-660 mln KM, 590-990 mln KM, 680-990 mln KM i 720-1120 mln KM. (seebiz.net)

17 kwietnia 2012 r.
Możliwe wycofanie Turkish Airlines
Media podały, że Turkish Airlines, jedna z wiodących na świecie linii lotniczych, rozważa odłączenie się od BH Airlines, w której ma 49% udziałów. Powodem niezadowolenia miały być nierentowne operacje linii BH Airlines, która, podobnie jak pozostałe krajowe linie lotnicze byłej Jugosławii, w zeszłym roku odnotowała wielomilionowe straty. Władze Turkish Airlines zaprzeczyły, jakoby podjęto taką decyzję. (indikator.ba, mojevijesti.ba, biznis.ba)

150 mln KM kredytu z EBRD na autostradę Banja Luka-Doboj
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zatwierdził kredyt dla spółki Autostrady RS [Autoputevi Republike Srpske] na budowę 37-kilometrowego odcinka Prnjavor-Doboj. Umowa ma zostać podpisana 26 kwietnia w Banja Luce. (biznis.ba)

2,5 mln KM na drogi Dystryktu
W tegorocznym budżecie Dystryktu Brčko na wszelkie prace przy infrastrukturze drogowej przeznaczono 2,5 mln KM [ok. 5 mln PLN], z czego prawie pół miliona przeznaczone jest na naprawę dziur, czyszczenie kanałów i naprawy mostów. W ciągu 2 tygodni powinny rozpocząć się prawe naprawcze. Odbudowa dróg żwirowych przez skargę jednego z wykonawców została przesunięta, jednak ma rozpocząć się nie później niż za miesiąc. (biznis.ba)

16 kwietnia 2012 r.
600 mln euro na papierosy – Urząd ds. Podatków Bezpośrednich
W Urzędzie ds. Podatków Pośrednich BiH [UIO BIH] w 2011 r. wydano 473 785 290 banderoli, co oznacza, że sprzedano mniej więcej tyle samo paczek papierosów. Mieszkańcy BiH w zeszłym roku na papierosy wydali wydali więc ponad 1,2 mld KM [2,4 mld PLN]. Obecnie paczka papierosów kosztuje średnio 1,25 euro, według danych urzędu podatek akcyzowy na wyroby tytoniowe cały czas będzie się zwiększał, tak aby w 2014 r. osiągnąć wartość 1,3 euro od jednej paczki papierosów. (seebiz.com, vijesti.ba, radioilijas.ba)

Przygotowała: Izabela Misiak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE