Home / Bałkany / BiH / BiH: 18 – 24 czerwca 2012 r.

BiH: 18 – 24 czerwca 2012 r.

24 czerwca 2012 r.

Dodatkowe dwa miesiące dla lotniska w Banja Luce

Lotnisko w Banja Luce dostało jeszcze dwa miesiące na poprawienie wszystkich technicznych braków, w przeciwnym wypadku straci licencję na loty międzynarodowe. Problemy miały być rozwiązane do 20 czerwca, jednak przeszkodził temu chroniczny brak środków. Ostateczna kontrola czeka lotnisko na początku sierpnia. Obecnie jedyna działająca linia to loty BH Airlines do Zurychu. (indikator.ba)

 

Eksport w maju największy w tym roku

Eksport wyniósł w maju 706 mln KM [ponad 1,42 mld PLN] i był największy od początku tego roku. Wartość importu w maju to 1,31 mld KM [ponad 2,63 mld PLN], a wartość importu i eksportu w ciągu pięciu pierwszych miesięcy w roku to odpowiednio 3,12 mld KM [ponad 6,25 mld PLN] i 6,03 mld KM [ponad 12 mld PLN]. Spadek zarówno eksportu, jak i importu zanotowano jedynie w przypadku produktów spożywczych i żywych zwierząt. (indikator.ba)

 

RS: Spadek produkcji przemysłowej

Pomimo że produkcja wzrosła w maju (2,8%), wciąż widoczny jest trend spadkowy – w stosunku do maja 2011 r. o 4,6%, w stosunku to średniej miesięcznej produkcji w 2011 r. o 5,6%. Największy spadek zanotował przemysł przetwórczy – 6,7%. (biznis.ba)

 

23 czerwca 2012 r.

Wzrost eksportu energii elektrycznej

Tegoroczny bilans wymiany handlowej energii elektrycznej poprawia się, jednak straty spowodowane klęskami żywiołowymi są wciąż widoczne. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy tego roku wartość eksportu wyniosła 70,3 mln KM [ponad 140 mln PLN] – o 68,1% mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Eksport w maju wyniósł 30 mln KM. Wartość importu to 76,1 mln KM [ponad 153 mln PLN] – o 56,5% więcej niż od stycznia do maja 2011 r. W maju br. importowano energię elektryczną o wartości 6,6 mln KM [ponad 13,5 mln PLN]. (indikator.ba)

 

22 czerwca 2012 r.

Forum biznesowe BiH-Turcja

Z inicjatywy tureckiego stowarzyszenia przemysłowców i biznesmenów TÜMSIAD Izba Handlu Zagranicznego BiH zorganizowała spotkania przedsiębiorców z tych dwóch krajów, na które przyjechało 17 przedsiębiorców z Turcji. Forum ma poprawić współpracę, a także zwiększyć ilość tureckich inwestycji w BiH. (indikator.ba)

 

RS: Projekt programu inwestycji publicznych 2013-2015

Władza RS przyjęła projekt programu inwestycji publicznych na okres 2013-2015 r. W projekcie przewidziano środki na prace inwestycyjne o wartości 1,8 mld KM [ok. 3,8 mld PLN]. Najwięcej, bo aż 45% źródeł finansowania, przewidziano na projekty infrastrukturalne, 17,8% na przemysł, energetykę i górnictwo, 14,6% na rolnictwo. W dokumencie uwzględniono też priorytetowe projekty, dla których nie zapewniono jeszcze środków finansowych, a których wartość ocenia się na 11 mld KM. Ok. 80% z tego stanowią projekty energetyczne. Projekt ma być podstawą do kreowania polityki ekonomicznej i przyszłorocznego budżetu. (indikator.ba)

 

EkoMozaik inwestuje w rozwój obszarów wiejskich

Gmina Šekovići i Fundacja Mozaik podpisały umowę na zakup 60 ha terenów rolniczych, na których uprawiane będą między innymi warzywa i lawenda. W tej gminie EkoMozaik to największy inwestor w rozwój obszarów wiejskich, ocenia się, że utrzymuje miejsca pracy warte prawie 5 mln KM [ponad 10 mln PLN]. (indikator.ba)

 

21 czerwca 2012 r.

Gazociąg Południowy przez RS?

Podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Sankt Petersburgu odbyła się rozmowa prezydentów Republiki Serbskiej i Rosji, podczas której Vladimir Putin poparł budowę nitki Gazociągu Południowego przez RS. Putin i Dodik rozmawiali m.in. o konkretnych rosyjskich projektach realizowanych w RS, w tym inwestycjach w przemysł naftowy, a także możliwych przyszłych inwestycjach w energetykę wodną. (biznis.ba)

 

Analitycy Standard&Poor’s oceniają BiH

Przedstawiciele agencji ratingowej Standard & Poor’s rozmawiali z przedstawicielami FBiH i RS o aktualnej sytuacji makroekonomicznej i fiskalnej w kraju. W Federacji zapowiedziano planowane oszczędności (ok. 50 mln KM) oraz reformy strukturalne, minister finansów RS, Zoran Tegeltija przedstawił analitykom działania władz RS mające na celu zmianę przepisów i poprawę otoczenia biznesowego. Według oceny analityków widoczne są pozytywne zmiany, a ich kontynuacja może zapewnić ratingowi BiH stabilność. (indikator.ba, biznis.ba)

 

20 czerwca 2012 r.

Chorwacja nie kupuje BH Airlines

Chorwackie ministerstwo gospodarki morskiej, transportu i infrastruktury zdementowało informację, jakoby linie lotnicze Croatia Airlines były zainteresowane zakupem 49% udziałów w BH Airlines. Wciąż nie wiadomo, kto może zostać nowym partnerem bh. linii lotniczych po wycofaniu się Turkish Airlines. (e-novine.com)

 

350 mln EUR na elektrownię cieplną

Przedstawiciele władzy RS, Chińskiego Banku Rozwoju i firmy energetycznej EFT Group podpisali umowę kredytową o wartości 350 mln EUR na budowę elektrowni cieplnej Stanari. Koszt całego projektu, w który wchodzi też powiększenie możliwości wydobywczych kopalni Stanari, to 550 mln EUR. Elektrownia ma być najnowocześniejszym obiektem tego typu w BiH, przewiduje się, że budowa potrwa 45 miesięcy. (biznis.ba)

 

Przemysł drzewny – spotkanie bośniacko-słoweńskie

Przedsiębiorcy z branży przemysłu drzewnego w BiH i Słowenii spotkali się by dyskutować o możliwościach poprawy i poszukiwaniu nowych form współpracy między państwami, a wszystko po to, by wspólnie wkroczyć na obce rynki. Na spotkaniu rozważano jak sprawić, by na partnerski rynek słoweński trafiały wyroby już gotowe, a nie we wstępnej fazie obróbki. Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie Ambasady Słowenii w BiH, a jego organizatorem jest Izba Handlu Zagranicznego BiH. (biznis.ba)

 

FBiH i RS przedłożą swoje propozycje dot. negocjacji z MFW

Członkowie Rady Fiskalnej BiH podczas posiedzenia, które odbyło w Sarajewie, uzgodnili, iż podmioty przedłożą swoje propozycje dotyczące negocjacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i przekażą je w trybie pilnym Grupie Doradczej Rady Fiskalnej w celu złożenia oświadczenia w Waszyngtonie. Zgodnie z oświadczeniem Rady Ministrów BiH, władze FBiH i RS muszą spełnić warunki związane w pierwszej kolejności z reformą w sektorze socjalnym, która umożliwiłaby dalsze negocjacje z delegacjami MFW, Banku Światowego i Komisji Europejskiej. (indikator.ba)

 

Środki na projekt ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP

Rada Ministrów BiH zatwierdziła Projekt porozumienia pomiędzy BiH i EBOiR o pożyczce o wartości 90 mln EUR na dofinansowanie projektu ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP. Czas spłaty to 25 lat. (indikator.ba)

 

Budowę tunelu Vijenac przejmą firmy z BiH?

Firma Autoceste FBiH w najbliższych dniach rozwiąże umowę ze słoweńską firmą Primorje, która budowała tunel Vijenac, a obecnie jest w trakcie postępowania upadłościowego. Wraz z EBOiR, który finansuje projekt, omawiane są możliwe rozwiązania – rozpisanie nowego przetargu, przyznanie prac spółce, która przegrała z Primorjem, lub bh. firmom, które już uczestniczą w projekcie. (indikator.ba)

 

19 czerwca 2012 r.

Korytarz Vc – koncesja dla Vinci Concessions?

W Sarajewie odbyło się wstępne spotkanie przedstawicieli francuskiej firmy Vinci Concessions, władz FBiH oraz przedsiębiorstwa publicznego Autoceste FBiH, na którym omawiano możliwość włączenia spółki w budowę odcinka autostrady w ramach korytarza Vc na zasadzie koncesji. Dyrektor firmy wyraził nadzieję, że spotkanie będzie początkiem długotrwałej współpracy. Sytuacja, w tym jej aspekt finansowy, będzie analizowana przez Vinci Concessions po dostarczeniu kompletnych informacji. (biznis.ba)

 

18 czerwca 2012 r.

Rozwój przemysłu dzięki surowcom mineralnym – nowe materiały dla inwestorów

W Republice Serbskiej przygotowano monografię, która ma za zadanie przybliżyć bogate zasoby mineralne RS przyszłym inwestorom, ponieważ nie są one wystarczająco wykorzystywane w przemyśle przetwórczym. W prezentacji, oprócz przedstawienia lokalizacji surowców i ich potencjalnej eksploatacji, położono nacisk na opisanie strategii, które byłyby korzystne dla rozwoju gospodarki RS, oraz zapewniłyby jak najefektywniejsze wykorzystanie surowców. Przegląd dotyczy wszystkich kopalin, jakie znajdują się w RS. Praca nad stworzeniem monografii trwała kilka lat, a całość składa się z 473 stron tekstu, 96 zdjęć oraz 444 tabel dotyczących położenia poszczególnych surowców. (ekapija.ba)

 

Bezrobocie dwa razy większe niż w Grecji

Stopa bezrobocia w BiH wynosi obecnie ok. 44%, czyli dwa razy więcej niż w krajach UE, w których zaobserwowano wzrost problemów z zatrudnieniem związanych z kryzysem gospodarczym. Najnowsze dane agencji Eurostat pokazują stałe zmniejszanie się liczby miejsc pracy w EU. Maksymalny poziom bezrobocia zaobserwowano w Hiszpanii – 24%, w Grecji – 22% i Portugalii – 15%. Przedstawiciel Związków Zawodowych twierdzi, że bezrobocie w BiH sięga nawet 46%, a wiele osób wiąże koniec z końcem tylko dzięki zatrudnieniu „na czarno”. Według oficjalnych danych obecnie ponad 519 tys. osób szuka pracy. (seebiz.net)

Przegląd gospodarczy opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE