Home / Bałkany / BiH / BiH: 18 – 24 lutego 2013 r.

BiH: 18 – 24 lutego 2013 r.

konvertibilne marke

Pomoc od UE w wysokości 50 mln EUR

Bośnia i Hercegowina otrzymała pierwszą transzę pożyczki o wartości 50 mln EUR w ramach pomocy makrofinansowej z Unii Europejskiej. Całość pożyczki będzie wynosić 100 mln EUR, a jej celem ma być złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego.

 

Projekt „Całoroczna turystyka górska w BiH i Czarnogórze”

KJP ZOI ’84 oraz Sarajewska Agencja Rozwoju Regionalnego (SREDA) podpisały porozumienie o współpracy przy dofinansowanym przez Unię Europejską projekcie pn. „Całoroczna turystyka górska w BiH i Czarnogórze”. Celem projektu jest ożywienie centrów turystyki górskiej Bjelašnica i Igman w Bośni oraz Bjelasica i Prokletije w Czarnogórze. Został on zatwierdzony w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy BiH a Czarnogórą – jego wiodącym partnerem jest SREDA, a lokalnymi partnerami JKP ZOI ’84, czarnogórska Regionalna Agencja Rozwoju „Bjelasica, Komovi i Prokeltije” oraz gmina Mojkovac.

 

Wartość handlu zagranicznego w styczniu przekroczyła 800 mln EUR

Wartość handlu zagranicznego w styczniu wyniosła 1,627 mld KM (ok. 838 mln EUR). Eksport wyniósł 37,3% tej kwoty (606 mln KM, ok. 312,5 mln EUR), a import 62,7% (ok. 525,5 mln EUR) – podał Urząd Statystyczny BiH. Eksport wzrósł o 8,4%, a import o 2,3% w odniesieniu do danych ze stycznia zeszłego roku. Wskaźnik pokrycia importu eksportem w styczniu wyniósł 59,4% – deficyt w handlu zagranicznym wyniósł ok. 207 mln EUR, o 5,4% mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku.

 

Wymiana handlowa FBiH w styczniu

Udział FBiH w całkowitym eksporcie BiH w styczniu wyniósł 68,7% a eksport 66,5%. Wskaźnik pokrycia importu eksportem w FBiH wynosi 61,4%. Wartość eksportu FBiH w styczniu tego roku osiągnęła 417 mln KM (213 mln EUR), a importu 679 mln KM (346 tys. EUR).

 

USAID zainwestuje w BiH w 2014 r.

Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) w przyszłym roku zainwestuje w BiH znaczną kwotę pieniędzy, aby pomóc przy rozbudowie rynku ekonomicznego. USAID będzie wspierać finansowo BiH poprzez liczne projekty dotyczące marginalizowanych grup społecznych i poprawy środowiska gospodarczego. Dyrektor Misji USAID w BiH zapewnia, że Agencja pomoże obywatelom BiH w działaniach na rzecz pozytywnych zmian w przestrzeni gospodarczej.

 

Zaskarżenie wyniku przetargu opóźnia budowę przejścia granicznego Bijača

Konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie bh. spółki, ITC i Hering, zaskarżyło wynik przetargu rozstrzygniętego przez Urząd ds. Podatków Pośrednich na korzyść firm A3 i Putovi. ITC i Hering zaproponowały niższą cenę, jednak nie otrzymały statusu spółek krajowych, gdyż nie załączyły poświadczenia, że przynajmniej 50% wykorzystanych materiałów będzie pochodziło z BiH, przez co oferta przedsiębiorstw A3 i Putovi została potraktowana jako korzystniejsza. Przejście Bijača musi zostać ukończone do 1 lipca br., stanowi bowiem jedno z dwóch przejść granicznych, przez które możliwe będzie eksportowanie towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na teren UE. (indikator.ba)

 

Produkcja energii elektrycznej zwiększona o 18,5% r/r

W grudniu produkcja energii elektrycznej w BiH wyniosła 1 432 GWh, co oznacza wzrost o 18,5% r/r, wynika z danych Urzędu Statystycznego. Produkcja w elektrowniach wodnych wyniosła 41,3%, zaś w elektrowniach cieplnych – 58,7%. Jednocześnie import gazu ziemnego zmalał w grudniu p 6,1% r/r. (nezavisne.com)

 

Nieznaczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w FBiH

W styczniu indeks cen konsumpcyjnych w FBiH wzrósł o 0,2 % w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wzrost cen zanotowano w sektorach takich jak: napoje alkoholowe i tytoń o 6,5%, żywność i napoje bezalkoholowe o 0,7%, komunikacja o 0,6% oraz edukacja o 0,3%.

 

Opublikowano listę stacji benzynowych sprzedających paliwo gorszej jakości

Izba Kontroli FBiH po przeprowadzeniu inspekcji i badań laboratoryjnych opublikowała listę stacji benzynowych, na których stwierdzono złą jakość paliwa. Na liście znalazło się 30 spośród 695 stacji. Trzykrotne złamanie prawa w tej dziedzinie skutkuje odebraniem pozwolenia na działalność. (seebiz.net)

Lista stacji (plik .pdf)

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 2 798 605,19 KM, przeprowadzono 300 transakcji i wymieniono 727 122 papiery wartościowe. Indeks BIFX spadł o 1,24 proc. na 1 593,52 pkt., SASX-10 spadł o 1,36 proc. na 797,20 pkt., SASX-30 spadł o 0,87 proc. na 952,33 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo – 194 843,94 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 260 437,20 KM. (sase.ba)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 2 327 422,11 KM, przeprowadzono 816 transakcji. Indeks BIRS spadł o 0,21 proc., FIRS wzrósł o 1,43 proc. Największe obroty wśród firm odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 175 365,83 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 1 514 840,61 KM, z czego 555 170,99 KM wyniósł obrót obligacjami Republiki Serbskiej. (blberza.com)

 

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE