Home / Bałkany / BiH / BiH: 18 – 24 marca 2013 r.
konvertibilne-marke - tgportal.net

BiH: 18 – 24 marca 2013 r.

konvertibilne-marke - tgportal.net

BiH częścią Dubailandu – największego turystycznego projektu na świecie

BiH stała się częścią Globalnej Wioski Dubailandu – projektu największego parku rozrywki na świecie, powstającego w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Jego właścicielem jest firma Tatweer, a projekt realizowany jest przez Dubai Governments i Dubai Development Investment Authority (DDIA). Bośniak Fuad Musić otworzył kiosk we wschodnioeuropejskiej części tego kompleksu, w którym oprócz innych dań, oferuje także bośniacki burek.

 

Rumunia i BiH podpisały porozumienie ws. współpracy gospodarczej

Rozwój i poprawa sytuacji przemysłu BiH i Rumunii, zachęty dla współpracy ekonomicznej, ochrona środowiska i wsparcie dla rozwoju gospodarki i podniesienia poziomu życia to niektóre z celów porozumienia o współpracy podpisanego w Bukareszcie przez ministrów gospodarki, Mirko Šarovicia i Varujana Vosganiana. Umowa została zawarta w celu stworzenia niezbędnych ram prawnych dla współpracy gospodarczej między obu krajami, z uwzględnieniem ich zobowiązań w związku z ustawodawstwem krajowym i integracją międzynarodową.

 

Strategia „Europa Południowo-Wschodnia 2020”

Celem działań będzie integracja gospodarcza państw regionu, tak, by zwiększyć PKB (z 38% do 45% średniej państw UE), wolumen handlu zagranicznego i zmniejszyć deficyt handlowy, ustalono na dwunastym spotkaniu dot. Strategii Rozwoju „Europa Południowo-Wschodnia 2020”, w którym wzięli udział członkowie SEEIC, przedstawiciele Komisji Europejskiej, ekonomiści związani z Bałkanami Zachodnimi, partnerzy regionalni, organizacje międzynarodowe i stowarzyszenie donatorów.

 

Odrzucono skargę na wynik przetargu na budowę przejścia granicznego Bijača

Urząd rozpatrujący skargi odrzucił zażalenie konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie bh. spółki, ITC i Hering, odnośnie przetargu na budowę międzynarodowego przejścia granicznego Bijača. Dzięki temu Urząd ds. Podatków Pośrednich może już podpisać umowę z oferentem, który został wybrany, czyli spółkami firm A3 i Putevi. Hering potwierdził, że wniesie sprawę do sądu, jednak według aktualnych przepisów nie może to opóźnić podpisania umowy i rozpoczęcia prac. (indikator.ba)

 

Projekt zróżnicowania akcyzy na piwo

Urząd ds. Podatków Pośrednich zaproponował zmiany do ustawy o akcyzach, które mają wzmocnić konkurencyjność lokalnych producentów. Zaproponowano wprowadzenie dwóch stóp akcyzy: 0,2 KM za litr dla browarów produkujących rocznie do 400 tys. hl oraz 0,25 dla browarów o większej produkcji. W UE za małe niezależne browary uznaje się te produkujące poniżej 200 tys. hl rocznie. (indikator.ba)

 

Sarajewo przygotowuje się do elektronicznej rejestracji przedsiębiorstw

W ramach procesu upraszczania rejestracji przedsiębiorstw w BiH przedstawiciele macedońskiej firmy Reaktiv zaprezentowali swoje doświadczenia związane z projektem „Uproszczenie procedur i rozwój elektronicznej rejestracji przedsiębiorstw”. Obecnie na rejestrację firmy i rozpoczęcie jej działalności potrzebne są aż 3-4 miesiące. Założenie spółki akcyjnej wymaga dokonania 25 kroków, z których każdy jest bardzo drogi i wiąże się z wielką ilością procedur i wymaganych dokumentów.

 

Deficyt handlu zagranicznego wyniósł 448 mln EUR

BiH w okresie pierwszych dwóch miesięcy tego roku importowała towary o wartości 2,148 mld KM, czyli o 10,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podczas gdy wartość eksportu wyniosła 1,253 mld KM. Wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł 58,3%, podczas gdy deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 895 mln KM.

 

Średnie płace w styczniu

Średnia płaca netto w styczniu wyniosła w BiH 829 KM (423 EUR), co oznacza spadek o 0,3% m/m i wzrost o 0,4% r/r. Średnia płaca brutto wynosiła w styczniu 1 294 KM (660 EUR) – spadek o 0,4% m/m i wzrost o 0,5% r/r. (kamatica.com)

 

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE